Ultraljud axel

Diagnostiskt ultraljud av din axel hjälper naprapaten att reda ut vad som kan vara orsaken till din onda axel. 

Ultraljud axel, eller diagnostiskt ultraljud av din axel hjälper naprapaten att reda ut vad som kan vara orsaken till din onda axel. 

Genom att kombinera ultraljud, sjukdomshistoria och undersökning av din axel kan naprapaten få en mer tillförlitlig bild av ditt besvär, och på så sätt välja rätt behandling för din besvärande axel. 

Ultraljud axel

Fördelar med ultraljud axel

En stor fördel med diagnostiskt ultraljud är att naprapaten kan röra på din arm samtidigt som han ser de olika strukturerna direkt på skärmen. Be dig spänna muskulaturen han tittar på, och på så sätt få en bild av hur muskulaturen ser ut. Komprimera vissa delar av din axel och se hur strukturen reagerar på detta. Naprapaten kan även dra i din arm och se om, och hur stort, glappet blir mellan vissa strukturer i din axel. 

Vad kan naprapaten se på ultraljud i din axel

 • Bristningar och blödningar i muskulaturen
 • Förtjockningar av senor  
 • Kalkinfällning i senor 
 • Axelns friktionsdämpande slemsäck
 • Ligament 
 • Utgjutningar från leden eller omkringliggande slemsäckar
 • En begränsad del av ledkapseln
 • Delar av broskytor  
 • Pålagringar och förändringar av ytliga benstrukturer 
 •  Nerver som ligger i närheten av axeln  
 • AC- och SC-ledens ledkapsel och dess närliggande benstrukturer 
Ultraljud axel
En nerv nära axeln
Ultraljud axel
Med hjälp av doppler kan vi mäta flöde i vissa delar av din axels strukturer, och på så vis bedöma om kärlinväxt i senor eller inflammatoriska tillstånd finns.
Ultraljud axel
Vi kan mäta strukturerna och jämföra med din friska axel, alternativt jämföra med standardmått i vissa fall.

Sammanfattning

Naprapaten kan bättre bedöma om han kan behandla din axel, eller om en axelspecialist bör kontaktas för en närmre bedömning av tillståndet.  

Naprapaten börjar alltid med en sjukdomshistoria för att få en bild av vad som har hänt med din axel. En undersökning utförs alltid  efter detta, därefter kan naprapaten påbörja ultraljudsdiagnostik av din axel. Detta är av största vikt för att kunna göra en komplett bedömning av vad naprapaten ser i din axel. Ofta finns avvikelser i din axel som kan betraktas som helt normala, och inte har med ditt smärttillstånd att göra.  

Ultraljud axel hjälper oss att diagnostisera:

 • Besvär från slemsäckar 
 • Inklämningssyndrom 
 • Bristning i rotatorcuff (Supraspinatusinfraspinatussubscapularis, teresminor, biceps) 
 • Ledkapselskada 
 • Ledutgjutelse  
 • Cystor som formats från läckage av ledvätska 
 • AC-ledsbesvär  
 • Frusen skuldra 
 • Tendinos i rotatorcuffens senor 
 • Kalkinfällning i senor 
 • Förändringar på benstrukturer 

 

Jonatan Karlsson, leg. naprapat på City-Kliniken i Göteborg har examen i muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik utfärdat av Hands-on Sweden.

Läs mer om Ultraljudsdiagnostik.

Vid en naprapatbehandling behandlar vi flera av besvären som vi finner i ultraljudsundersökningen.

Naprapat i Göteborg. Jonatan Karlsson, leg Naprapat, City-kliniken

Jonatan Karlsson

Författare av denna text

Jonatan är legitimerad naprapat och har arbetat som detta sedan 2009. Han har även en examen i ultraljudsdiagnostik, samt en högre examen i Ortopedisk Medicine International. Du kan läsa mer om Jonatan via knappen nedan.