Kalkaxel – kalkinfällning i sena

Kalkinfällning i senor kan ske på flera ställen i kroppen. Det vanligaste är att detta sker i din axel. Vi beskriver i denna text kalkinfällning i senan tillhörande supraspinatus.
Kalkaxeln röntgen

Kalkaxel – Kalinfällningen sker i flera steg och det finns olika teorier om varför detta sker. Vi beskriver här teorin där man tror att syretillförseln i senan inte är tillräcklig god för att tillfredsställa en ordentlig läkning av senans struktur. 

Då man belastar en sena påverkar man senans celler, detta leder till att cellerna återuppbygger senan. I samband med belastningen svarar kroppen med att skicka dit nya celler. Cellerna bygger upp befintliga celler i senan, vilket leder till att senan klarar samma belastning eller till och med högre belastning nästa gång. Tilläggas kan att kroppen även bildar nya celler.

Om syretillförseln inte är fullgod eller att senan inte får vila under den återhämtande perioden, hinner cellerna inte med att fullgöra denna process. Normalt sett bildar kroppen nya tenocyter, en celltyp som finns i senor. Istället för att detta sker bildar kroppen chondrocyter i senan. En celltyp som man normalt återfinner i broskmaterial.

Processen av en kalkaxel sker i olika steg

Kalkaxel ultraljud

Den första är formationsfasen – Det sker en mineralisering av kalcium i senan som formar sammanhängande strukturer av kalcium. I denna formation sker en kalkliknande formation i senans celler.  Denna fas skapar ingen smärta och är den vanligaste formen av kalkaxel. Denna fas kan förbli resten av livet, och behöver inte skapa några som helst besvär. Ibland fortsätter dock processen till nästa fas.

Den andra är vilofasen – Den kalkliknande formationen kommer att bli mer lik vätska i konsistensen, som följd av att fler celler invaderar kalkinlagringen. Således skapar denna fas en del smärta. 

Den tredje fasen är upplösningsfasen – Det skapas små kärl i utkanten av kalkformationen. Genom dessa kärl invaderar celler kalkinfällningen, dessa har till uppgift att reparera skadan som skett. Restprodukter skapas vilket resulterar i att kalciumet transporteras bort. Under denna fas kommer materialet vara tjockt och krämigt vilket leder till ett ökat tryck i senan. I detta skede kan kalket börja migrera ut ur senan och ta sig in i slemsäcken. Slemsäcken ligger över senan och en del av kalket hamnar i denna. Som en följd av det höga trycket och den inflammatoriska fas som sker i denna fas kommer en kraftig smärta uppstå.

I denna fas gällande kalkaxel rekommenderar vi kortisoninjektion om du har nattlig värk. Stötvågsbehandling utförs inte i denna fas. Ultraljud kan nyttjas om kortisoninjektion av någon anledning inte tolereras.

Den fjärde och sista fasen är reparationsfasen – Återstående vävnad av senan kommer att läka med en ärrvävnad, till följd av att celler bygger upp senan. En viss del av kalkinfällningen kan kvarstå i senan eller i slemsäcken ovanför senan. En smärta av varierande grad kan återstå.  

Olika typer av behandling

Beroende på i vilken fas processen är i varierar val av behandling. Val av behandling gör man alltid tillsammans med sin läkare, naprapat eller annan terapeut. Nedan är några exempel på åtgärder man kan välja mellan. 

  • Rehabiliterande övningar för att öka blodgenomströmningen i senor, stärka upp muskler och senor samt för att stabilisera axeln. 
  • Stötvågsbehandling för att bryta ner kalkinfällningen, och skapa en främjande miljö för läkning. 
  • EPTE (Percutaneous Electrolysis Therapy) Man för in en akupunkturnål i den skadade vävnaden via guidning av ultraljud. När nålen är i det avsedda området sätter terapeuten på strömmen, en lågintensiv mikroström, vilket initierar en lokal kontrollerad inflammatorisk process. Metoden är väldigt säker och exakt då man inte påverkar någon annan vävnad än den skadade vid behandling. Detta möjliggör således återuppbyggnad och läkning i den drabbade vävnaden.
  • Injektion av lokalbedövning samtidigt som man hackar sönder större kalkformation så att kroppen kan ta hand om dessa lättare. 
  • Kortisoninjektioner. 
  • Operation för att ta bort kalkinfällningen. 

Tror du att du lider av en kalkaxel, eler har du ont i din axel eller andra områden i kroppen? 

Välkommen att boka en naprapatbehandling för bedömning.  

Vi erbjuder ultraljudsdiagnostik och kan då se om det finns kalkinlagring i senan. Läs mer specifikt om ultraljud axel. 

Andra åkommor som kan skapa besvär i din axel är exempelvis inklämningssyndrom och frozen shoulder.

Naprapat i Göteborg. Jonatan Karlsson, leg Naprapat, City-kliniken

Jonatan Karlsson

Författare av denna text

Jonatan är legitimerad naprapat och har arbetat som detta sedan 2009. Han har även en examen i ultraljudsdiagnostik, samt en högre examen i Ortopedisk Medicine International. Du kan läsa mer om Jonatan via knappen nedan.