Symtom

Sedan 1994 har våra naprapater hjälpt tusentals människor att komma tillrätta med rygg-, nack-, och ledbesvär samt idrottsskador. Här kan du läsa om olika symtom som vi behandlar, och tips om vad du själv kan göra för att må bättre.

Symtom är ett oönskat tillstånd som uppstår till följd av en viss sjukdom eller ett besvär. Diagnos betyder beskrivning av en viss sjukdom eller igenkänning av ett tillstånd.

Naprapater jobbar med hela rörelseapparaten och strävar efter att sätta en diagnos på det besvär du som patient söker för. Det är viktigt att naprapaten preciserar en diagnos så gott det går, då väljer naprapaten lättare rätt behandling lämpad för ditt besvär. Diagnos ställer naprapaten genom en väl dokumenterad sjukdomshistoria, tillsammans med en noggrann undersökning av ditt besvärsområde.

Efter sjukdomshistoria har naprapaten förhoppningsvis en misstanke om vad ditt besvär beror på. Genom att i undersökningen söka vanliga symtom och tecken som uppkommer vid ett givet besvär. Samt avsaknad av symtom och tecken som inte stämmer överens med ett givet besvär kommer naprapaten fram till diagnos.

Naprapaterna på City-Kliniken i Göteborg lär sig ständigt sig ny kunskap. Detta gör vi genom utbildning och studier. Trots detta löser vi inte alla besvär, eller bedömer naprapaten att diagnosen vi ställer inte är något som en naprapat behandlar. Genom vårt nätverk hjälper vi dig då som patient vidare till rätt instans.

Var ska du vända dig då du har fått ett symtom?

Ibland kan det vara svårt för dig som patient att veta var du ska vända dig då du har fått ett symtom, eller ont i kroppen. Naprapaterna på City-Kliniken strävar efter att du som har ont alltid ska veta att du kan vända dig till oss i första hand då du upplever smärta i din kropp. Detta för bedömning av ditt besvär då du har ont i någon del av kroppen. Om vi bedömer att du behöver vidare utredning, hjälper vi dig vidare via vårt gedigna nätverk av bland annat läkare och fysioterapeuter. Alla är välkomna!