Ont i axeln

Råd, tips och information för att hjälpa dig då du har fått ont i axeln. Varför får du ont och vad kan du själv göra för att må bättre. Trevlig läsning!

I denna text om ont i axeln ska vi gå igenom:

Inledning

Ont i axeln är ett vanligt symtom, vid axelsmärta är det viktigt att reda ut vilken struktur det är som skapar smärtan. Då kan naprapaten mer specifikt behandla din onda axel. Det är även viktigt att förstå att smärta som förläggs över din axel, inte alltid betyder att det är själva axeln i sig som är orsaken till detta symtom. 

Klämda eller irriterade nerver från din nacke är en orsak till smärta som kan förläggas omkring axeln. En diskbuktning med en konflikt av ryggmärgshinnan är en annan. Organ såsom hjärta, diafragma och lungor kan även dem förväxlas med en axelåkomma. 

Som vid alla besvär i kroppen är en detaljerad sjukdomshistoria samt en väl genomförd klinisk undersökning av största vikt för att lokalisera besvärets strukturella utgångspunkt. Detta kan vi naprapater på City-Kliniken hjälpa dig med. 

Axelbesvär i sig behöver heller inte vara lokaliserat enbart omkring din axel. De flesta strukturer i axeln kan förlägga smärta ner längs hela armen, så långt som till handleden. Det behöver alltså inte bara göra ont i din axel. 

Axelns uppbyggnad

Ont i axlen framsida och baksida

 

Axeln är en väldigt komplex led som sammanbinder överkroppen med armen. Överarmsbenet har en stor ledkula, denna ligger an mot en mindre ledhåla som sitter på skulderbladet. Detta ger möjlighet till stor rörelse i flera olika riktningar. När du lyfter din arm kommer både överarmsbenet och skulderbladet att röra sig samtidigt i en kombinerad rörelse. Det fäster in ett flertal muskler i närheten av leden, musklernas största uppgift är att stabilisera ledkulan i ledhålan. 

Vad kan du göra om du har fått ont i axeln

Du ska fortsätta att använda din arm i den mån det är möjligt, utan att provocera smärtan. Smärtskala fyra är okej på en skala mellan noll till tio, där noll är ingen smärta och tio är maximal smärta. 

Kommande övningar kan du ladda ner i PDF-format via knappen här nedanför.

Jobba med isometriska övningar, detta betyder att du aktiverar muskulaturen utan att armen rör sig. 

Jobba med passiva rörelser, detta betyder att du tar ut rörligheten i axeln så gott du kan utan att aktivera muskulaturen. 

Se över din ergonomi på arbetsplatsen. Ergona erbjuder många olika typer av lösningar för detta.

Avlasta axeln några gånger per dag genom att lägga dig ner på rygg med underbenen på en stol. Ha armarna vilandes på golvet, cirka 20 grader ut från kroppen. 

Ont i axeln, Psoasposition

Om det går bra utan att smärta kan du även jobba med gummibandsträning, detta ska vara i stort sätt smärtfritt. 

Varför får man ont i axeln 

Ont i axeln - Anatomi

Överbelastning, förändringar i axelns struktur eller trauma är dom vanligast orsakerna till att du får ont i axeln. Axeln är en väldigt komplex led som vi nämnt under axelns uppbyggnad. Mycket stillasittande, framför allt med armarna en bit framför kroppen skapar en statisk anspänning i muskulaturen runt din axel. Detta kan medföra en anspänning i dessa. En anspänning i muskulaturen kan leda till smärta och en sämre koordinationsförmåga i din axel. 

Trauma som ett fall på axeln kan exempelvis skada muskulatur, senor, ledband, ligament eller axelns friktionsdämpande slemsäck. 

Förändringar i axeln på grund av ålder eller ogynnsamma förhållande kan skapa smärta i din axel. Det kan bli trångt i axelns hålrum, impingement, där senor och slemsäcken löper. Detta resulterar i att det gör ont när du lyfter armen. 

En nedsatt rörlighet kan uppstå vid frozen shoulder. Detta kan bero på:

  • Du har ramlat på din axel. 
  • Du har haft axeln stilla efter en operation, gipsad arm, eller en ruptur av muskeln infraspintus. 
  • Helt utan orsak, man vet idag inte varför detta sker. Bakomliggande sjukdom som diabetes kan var en ökad riskfaktor. 

Vad kan vi hjälpa dig med om du har fått ont i axeln 

Naprapaten utreder, genom sjukdomshistoria och undersökning, vilken struktur som är orsaken till att du har fått ont i axeln. Detta gör vi vid en naprapatbehandling. När vi vet vad som skapar smärtan arbetar vi med denna struktur med hjälp av olika behandlingsmetoder. Dessa kan vara stötvågsbehandlingepte, manipulation, triggerpunktsbehandling, massage och så vidare. 

Det är även viktigt att finna orsaken till varför du har fått ont i din axel. När vi har kommit fram till detta jobbar vi med omkringliggande vävnad, ger råd om förändringar och bedömer om du behöver hjälp av exempelvis läkare eller fysioterapeut. 

Vi erbjuder även ultraljudsdiagnostik, detta för att kunna säkerställa diagnos.

Vanliga åkommor: 

Axelledens ledkapsel drabbas av en inflammatorisk process som skapar en gradvis nedsättning av rörelse i ett bestämt mönster. Du får störst besvär med att vrida armen utåt, därefter att lyfta armen ovan huvudet, och till sist att lägga din hand på ryggen. 

  • Inflammation i slemsäck, akut(Akut subdeltoid bursit): 

Detta är ett av de smärtsammaste axelbesvären inom ortopedisk medicin. Den friktionsdämpande slemsäcken drabbas av en inflammatorisk process, vilket gör det omöjligt för dig att lyfta armen ut från sidan. 

  • Besvär med slemsäck, kronisk (Kronisk subdeltoid bursit): 

Detta är inte ett stadie av ihållande akut subdeltoid bursit. Det är en lokal inflammation samt fibrotisk sammansättning inuti slemsäcken. Den har ett helt olikt mönster vid underökning av axeln jämfört med en akut bursit. 

  • Tendinos/tendiniter av rotatorcuffsmuskulaturens infästningar mot överarmsbenet: 

Smärtor uppstår ofta då man lyfter armen ovan axelhöjd, eller aktiverar armen. Det kan även vara smärtsamt att ligga på den onda sidan. 

I hålrummet mellan överarmsbenet och skulderbladsbenet löper bland annat senor och axelns friktionsdämpande slemsäck. När det blir trångt i detta utrymme kallas det impingement.

  • Sträckning av AC-leden: 

Ligamenten mellan leden av skulderbladet och nyckelbenet råkar ofta ut för skada om du faller på din axel. Du får en lokaliserad ömhet precis över leden. Smärtan sprids ytterst sällan ner i armen. Smärtan har snarare en tendens att spridas en bit upp mot nacken. 

Mindre vanliga åkommor: 

  • Sträckning av SC-leden: 

Ligamenten mellan leden av bröstbenet och nyckelbenet råkar ibland ut för skada eller överansträngning. Det kan ibland ske en liten svullnad över denna led. Smärtan förlägger sig oftast direkt över leden. Ibland kan smärtan förlägga sig över nackvinkeln och misstas för ett nackbesvär. Vid reumatiska sjukdomar och diabetes kan man få en inflammation i denna led, tankar angående detta finns alltid med i när vi undersöker din axel. 

  • Främre ledkapselkontraktur: 

En smärta uppkommer tillsammans med en nedsatt rörlighet då du försöker att vrida armen utåt. Detta är vanligt efter en axelluxation eller en totalruptur av infraspinatussenan. 

  • Skada på nerver runt axeln 

En skada på en nerv runt axeln resulterar i smärta och kraftbortfall i axelns muskulatur.

Naprapat i Göteborg. Jonatan Karlsson, leg Naprapat, City-kliniken

Jonatan Karlsson

Författare av denna text

Jonatan är legitimerad naprapat och har arbetat som detta sedan 2009. Han har även en examen i ultraljudsdiagnostik, samt en högre examen i Ortopedisk Medicine International. Du kan läsa mer om Jonatan via knappen nedan.

Läs mer

Frozen shoulder – Ont i axeln

Har du, eller misstänker du att du har fått en frozen shoulder? Låt mig beskriva hur en frozen shoulder ofta yttrar sig, så hoppas jag att du får en tydligare bild av ditt besvär.

Läs mer »

Inklämningssyndrom i axeln

Inklämningssyndrom är kanske mer känt som impingement. En smärta uppstår i din axel då någon typ av vävnad kommer i kläm i det så kallade subacromiella rummet

Läs mer »

Se alla våra behandlingar

Boka en behandling