Ultraljudsdiagnostik

Diagnostiskt ultraljud används för att bekräfta en diagnos vi har ställt av sjukdomshistorian samt den kliniska undersökningen.

I denna text om ultraljudsdiagnostik ska vi gå igenom:

Hur använder vi ultraljudsdiagnostik vid ett besök hos oss?

Efter sjukdomshistorien samt den kliniska undersökningen använder vi ultraljudsdiagnostik för att bekräfta diagnosen vi har ställt.

Ett besök hos oss börjar alltid med en grundlig sjukdomshistoria efterföljt av en klinisk undersökning. Därefter använder vi ultraljud för att säkerställa diagnosen vi har ställt. Detta minskar risken för felbehandlingar, samt ökar sannolikheten att vi har ställt rätt diagnos. Ultraljud kan även reducera behovet för ytterligare bedömning, läkarvård och röntgen.

Vi kan dokumentera fynden för att på detta sätt följa upp behandlingen och utvärdera denna. Vi kan även på ett enklare sätt välja rätt behandling och stegra rehabiliteringen på rätt sätt.

Vad har ultraljudsdiagnostik för fördelar gentemot andra undersökningsmetoder?

Ultraljud avger ingen röntgenstrålning. Man har inte uppmärksammat några biverkningar. Man kan använda ultraljud trots inopererade inplantat som exempelvis pacemaker eller metallföremål. Vi kan röra på kroppsdelarna samtidigt som vi avläser bilden. Ultraljud ger en extremt snabb första bedömning av en skada. Man använder ultraljud direkt på plats. Ultraljud har en väldigt hög upplösning, högre än exempelvis MR. Man kan direkt mäta flöde i olika strukturer, som nerv- ock kärlinväxt i senor med hjälp av en så kallad doppler. Vid injektioner använder man ultraljud som genomlysning. Ultraljudet garanterar en rätt placering av injektionen.

Ultraljudsdiagnostik

Vad är ultraljudsdiagnostik?

Ultraljudsutrustningen består av en sond (munstycke) ansluten till ultraljudsmaskinen via en avancerad kabel. Det finns olika typer av sonder som utsöndrar olika frekvenser. En lågfrekvent sond ger tydligare bilder på djupare strukturer, medan en högupplöst sond ger tydligare bilder på ytligare strukturer.

Ultraljudsmaskinen sänder en elektrisk ström till sonden som omvandlar den elektriska energin till mekanisk energi. Kroppens vävnad gör att ljudvågor stöter på motstånd på dess väg. Sonden omvandlar denna mekaniska energi till elektrisk energi då ljudvågorna kommer tillbaka. Desto kraftigare vävnad ljudvågorna stöter på, desto mer energi skickar vävnaden tillbaka till sonden, energin skapar en ljus bild. Då energin stöter på lättgenomtränglig vävnad skickar vävnaden ingen eller väldigt lite energi tillbaka till sonden, energin skapar en mörk bild. Mjukvaran i ultraljudsmaskinen tolkar denna energi och skapar en bild på en skärm.

Vad kan vi se med hjälp av diagnostisk ultraljud?

Vi använder Muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik för att titta på:

 • Muskler
 • Senor
 • Ligament
 • Ledkapslar
 • Slemsäckar
 • Broskytor
 • Osteofyter
 • Nerver
 • Vätska
 • Blod
 • Kärl

Vad kan vi inte se på diagnostisk ultraljud?

 • Då vi inte kan se igenom skelett är diagnostik av ryggraden svår. På City-Kliniken utför vi inte ultraljudsdiagnostik av ryggraden.
 • Djupa delar i knät som korsband är svåra att tolka.
 • Ytliga delar av meniskerna i knät kan vi se men är svåra att bedöma skador på.
 • På City-Kliniken gör vi inga som helst bedömningar av knölar som du har, eller som vi finner på ultraljudet. Dessa hänvisar vi vidare till läkare för bedömning. 

Ultraljudsdiagnostik med doppler

Vi har en ultraljudsmaskin med en så kallad doppler integrerad. Med doppler innebär det att man mäter frekvensen av ljudvågorna som träffar ett visst föremål. Frekvensen ökar eller minskar i förhållande till om föremålet rör sig mot eller ifrån sonden. Vi kan på detta sätt exempelvis mäta om det finns aktivitet i en skadad sena. Till exempel nerv och kärlinväxt i senan, som kan behöva behandlas.

Ultraljud axel

För tillfället utför leg. Naprapat Jonatan Karlsson ultraljudsundersökningar på City-Kliniken i Göteborg.

Jonatan har examen i ultraljudsdiagnostik utfärdad av Hands on Sweden. http://www.hands-onsweden.se/

Läs en fördjupning om ultraljud av axelbesvär.

Naprapat i Göteborg. Jonatan Karlsson, leg Naprapat, City-kliniken

Jonatan Karlsson

Författare av denna text

Jonatan är legitimerad naprapat och har arbetat som detta sedan 2009. Han har även en examen i ultraljudsdiagnostik, samt en högre examen i Ortopedisk Medicine International. Du kan läsa mer om Jonatan via knappen nedan.

Läs mer om våra behandlingar