Jonatan Karlsson

Leg. naprapat, Dipl. Orthopaedic Medicine International, Examen inom Muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik.

Har arbetat som naprapat sedan 2009.

Basexamen i Orthopaedic Medicine International.
Högre Examen i Orthopaedic Medicine International.
Examen i Muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik.

Utbildning inom EPTE, (Percutaneous Electrolysis Therapy), rehabilitering samt bålstabilitet. Lång erfarenhet inom styrketräning. Steg 2-utbildning inom Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin, SFAIM. Certifierad inom stötvågsbehandling. Utbildning inom triggerpunktsakupunktur. Erhållit Ackreditering i Idrottsmedicin utfärdat av Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin(SFAIM).

Ultraljudsdiagnostik: Avancerad utbildningsnivå genomförd inom axel, armbåge och fot. Detta utöver grundutbildning för kroppens extremiteter.

Specialitet: Smärttillstånd i rygg och nacke, stötvågsbehandling samt klinisk diagnostisering.