Kalkaxel – kalkinfällning i sena

Kalkaxel

Kalkaxel – kalkinfällning i sena

Kalkaxel

Kalkaxel – Kalkinfällning i senor kan ske på flera ställen i kroppen. Det vanligaste är dock att detta sker i din axel, och då främst i senan tillhörande supraspinatus som här beskrivs. 

Kalkaxel

Kalinfällningen sker i flera steg och det finns olika teorier om varför detta sker. Jag beskriver här teorin där man tror att syretillförseln i senan inte är tillräcklig god för att tillfredsställa en ordentlig läkning av senans struktur. 

Då man belastar en sena påverkar man senans celler, för att senan ska återställas eller till och med bli starkare. Efter detta svarar kroppen med att skicka dit nya celler som bygger upp befintliga celler i senan så att den ska klara samma belastning eller till och med mer belastning då den används nästa gång. Även nya celler bildas.  

Om syretillförseln inte är fullgod eller att senan inte får vila under den återhämtande perioden hinner cellerna inte med att fullgöra denna process. Normalt sett ska det bildas nya tenocyter, en celltyp som finns i senor. Istället för att detta sker bildas chondrocyter i senan, en celltyp som normalt återfinns i broskmaterial. 

 

Processen av en kalkinfällning sker i olika steg:

Den första är formationsfasen – Det sker en mineralisering av kalcium i senan som formar sammanhängande strukturer av kalcium. I denna formation sker en kalkliknande formation i senans celler.  Denna fas skapar ingen smärta. 

Den andra är vilofasen – Den kalkliknande formationen kommer att bli mer vätskelik i konsistensen genom att fler celler invaderar kalkinlagringen. Denna fas skapar en del smärta. 

Den tredje fasen är upplösningsfasen – Det skapas små kärl i utkanten av kalkformationen. Genom dessa kärl invaderas kalkinfällningen av celler som har till uppgift att reparera skadan som skett. Restprodukter skapas vilket resulterar i att kalciumet transporteras bort. Under denna fas kommer materialet vara tjockt och krämigt och ett ökat tryck sker i senan. I detta skede kan slemsäcken (en slags friktionsdämpare som kan ligga mellan exempelvis sena och ben) som ligger över senan spricka och en del av kalket kan transporteras in i denna. Genom det höga trycket och den inflammatoriska fas som sker i denna fas kommer en kraftig smärta uppstå.  

Den fjärde och sista fasen är reparationsfasen – Återstående vävnad av senan kommer att läka med en ärrvävnad till följd av att celler bygger upp senan. En viss del av kalkinfällningen kan kvarstå i senan eller i slemsäcken ovanför senan. En smärta av varierande grad kan återstå.  

 

Olika typer av behandling beskrivs för att få bukt på detta. 

  • Rehabiliterande övningar för att öka blodgenomströmningen i senan, stärka upp muskler och senor samt för att stabilisera axeln. 
  • Stötvågsbehandling för att bryta ner kalkinfällningen och skapa en främjande miljö för läkning. 
  • EPTE (Percutaneous Electrolysis Therapy) En akupunkturnål förs in mot den skadade vävnaden via guidning av ultraljud. När nålen är i det avsedda området sätter terapeuten på strömmen, en lågintensiv mikroström, vilket initierar en lokal kontrollerad inflammatorisk process. Metoden är väldigt säker och exakt då ingen annan vävnad än den skadade påverkas vid behandling. Detta möjliggör återuppbyggnad och läkning i den drabbade vävnaden. 
  • Injektion av lokalbedövning samtidigt som man hackar sönder större kalkformation så att kroppen kan ta hand om dessa lättare. 
  • Kortisoninjektioner. 
  • Operation för att ta bort kalkinfällningen. 

Kalkaxel ultraljud

Tror du att du lider av en kalkaxel, har du ont i din axel eller andra områden i kroppen? 

Välkommen att kontakta oss naprapater på City-Kliniken i Göteborg för bedömning.  

Vi erbjuder ultraljudsdiagnostik och kan då se om det finns kalkinlagring i senan. 

https://www.city-kliniken.com

031-130059