Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling är en vetenskapligt utvärderad behandlingsmetod på skador och besvär i senor och muskler. Forskning visar på mycket goda resultat och stor förbättring vid exempelvis Plantar fasciit/hälsporre, (smärta i framkant, insida av hälben) och tennisarmbåge.

Vad är stötvågsbehandling?

Vi på City-Kliniken i Göteborg använder oss av radiell stötvågsbehandling. Genom en applikator skapas energi av en kula, kulan åker fram och tillbaka i ett rör inuti stötvågens handenhet. Handenheten styrs av tryckluft som skapas av en kompressor. Framtill på handenheten sitter en applikator. Varje gång kulan slår emot applikatorns membran skapas en tryckvåg, denna fortplantas ner i kroppens vävnad. Membranet placeras över ditt besvärsområde, över din skadade vävnad.

Stötvågsbehandling

Vilka effekter ger stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling kan i vissa fall vara ett alternativ till kortisoninjektioner.

Behandlingen ökar näringstillförseln och triggar kroppens egna läkningsförmåga, den skapar en inflammation. Detta är kroppens naturliga sätt att reparera skadad vävnad.

Det finns även forskning som påvisar att stötvågsbehandling kan bryta ner inväxt av blodkärl och nervtrådar i senor. Nervtrådar och blodkärl som normalt sätt inte ska finnas i senan. En sena förbinder en muskel till sin infästning mot skelettet.

Behandlingen har även visat sig kunnat bryta ner kalkinfällning i senor och slemsäckar. En slemsäck ökar friktionen mellan exempelvis en sena och dess underliggande ben. Stötvågsbehandling bryter ner kalket, vilket leder till att kroppen transporterar bort detta på naturlig väg.

Vad behandlar vi?

Några vanliga besvär vi på City-Kliniken i Göteborg behandlar är:

  • Axelbesvär – Inklämningsyndrom, tendinoser i senfästen, kalkaxel.
  • Armbågsbesvär – Tennisarmbåge och golfarmbåge.
  • Höftbesvär – Kroniska slemsäcksbesvär, tendinoser i senfästen.
  • Baksida lår – Tendinoser och bristningar i senfästen från hamstrings.
  • Knä – Hopparknä, löparknä.
  • Underben – Hälsenebesvär, tendinoser i hälsenan. Bristningar i vadens senor.
  • Fot – Hälsporre, även kallat plantarfaciit, mortons neurom.
Stötvågsbehandling av hälsporre.
Stötvågsbehandling av hälsporre.

Certifiering

Samtliga naprapater på City-Kliniken i Göteborg är certifierade inom stötvågsbehandling

Hur går ett besök till

Ett besök hos oss på City-Kliniken börjar alltid med en grundlig genomgång av din sjukdomshistoria. Därefter utför naprapaten en undersökning av ditt besvärsområde. Efter detta har vi ställt en preliminär diagnos, och vet då om stötvågsbehandling kan passa för ditt besvär.

Behandlingen omfattar vanligtvis 3000–5000 slag, beroende på område och indikation. Stötvåg kräver ofta tre till sex behandlingar, med fem till tio dagars mellanrum mellan varje behandling. Ibland kan förbättring uppstå omedelbart, men oftast efter två till tre behandlingar. Eventuella biverkningar är en kortvarigt ökad smärta, rodnad, svullnad och möjligen ett blåmärke.

Historik om stötvågsbehandling

Sjukvården har använt stötvågsbehandling sedan 1980-talet.

Under 1990-talet har metoden vunnit mark, framför allt inom besvär och skador i muskler och senor. Det är framför allt besvär med muskler och senor som man har behandlat med stötvåg på senare tid .

Den tyska olympiatruppen använde stötvåg inom idrottsmedicinen för första gången under OS 1996.

Ortopedisk medicin rekommenderar ofta idag stötvågsbehandling före kortisoninjektioner och kirurgi. Effektiviteten är hög och biverkningarna få. Vävnaden tål belastning snabbare. Behandlingen kortar ner viloperioden och tidskrävande återuppbyggnad.

Titta på City-Klinikens presentationsfilm för att få en inblick i vår vardag.

Läs mer om våra behandlingar