Naprapatbehandling

Naprapat Göteborg
På City-Kliniken har vi fyra duktiga naprapater som tillsammans har lång erfarenhet av yrket. Kontakta någon av oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig att bli av med dina rygg-, nack- eller ledbesvär, som exempelvis ryggskott, nackspärr, eller idrottsskador. Vårt mål är att kunna erbjuda akut behandling hos naprapat inom 24 timmar.

Naprapatbehandling involverar hela rörelseapparaten, kroppens alla muskler och leder. Rygg- och nackbesvär är naprapatbehandling mest känt att behandla, därför vill vi verkligen belysa att vi utför undersökning och behandling mot hela rörelseapparaten under en naprapatbehandling. Rygg och nacke är förvisso en stor del av det vi jobbar med, men vi jobbar även med axel-, armbågs- och handledsbesvär. Samt höft-, knä-, underbens- och fotbesvär. 

Alla är välkomna till en naprapatbehandling! De som inte tränar, motionärer samt elitidrottare. Oavsett om du jobbar på kontor, eller har ett rörligt och tungt jobb. Alla är välkomna till City-Klinikens naprapater i Göteborg. 

 

I denna text informerar vi dig om: 

  • Hur går en naprapatbehandling till 
  • Vad behandlar naprapater 
  • Vad har naprapaten för utbildning 
  • Vilka tekniker använder naprapaten i en naprapatbehandling 
  • Vilka hjälpmedel använder naprapaten i en naprapatbehandling 
  • Naprapatbehandling i sjukvårdsförsäkring 
  • Naprapatbehandling för företag 
  • Sjukvårdande naprapatbehandling, legitimerad personal 
  • Vad är naprapati 
  • Naprapatbehandling är funktion och mångfald 

Naprapatbehandling göteborg

Hur går en naprapatbehandling till? 

Vid ditt första besök hos naprapaten kommer vi först att gå igenom sjukdomshistorien bakom ditt besvär. 

Var har du ont, har du bara ont här, har du någon utstrålande smärta, hur länge har du haft ont, när gör det mest, respektive minst ont är några frågor du kommer att få svara på. Med hjälp av sjukdomshistorien får vi en mycket viktig bild av ditt besvär. 

Därefter kommer naprapaten att utföra en undersökning av ditt besvärsområde. Naprapaten kommer be dig att göra vissa rörelse, och naprapaten kommer även att utföra rörelser av och omkring ditt besvärsområde. På detta sätt kan vi få information om till exempel rörelser provocerar, eller avlastar din smärta. Sjukdomshistorien och undersökningen leder oss fram till varför ditt besvär skapar smärta. 

Hos City-Klinikens naprapater i Göteborg kan vi även utföra ultraljudsdiagnostik under naprapatbehandling. Exempelvis av din axel för att på detta sätt bedöma skadans grad, eller utesluta allvarligare tillstånd. 

När naprapaten har kommit fram till vad ditt besvär beror på behandlar naprapaten detta om möjligt under naprapatbehandlingen. Om naprapaten är osäker på vad ditt besvär beror på, eller om naprapaten misstänker att något inte står helt rätt till har din naprapat möjlighet att hjälpa dig vidare till läkare. 

Vad har naprapaten för utbildning 

Legitimerad naprapat blir man efter fem års studier. Fyra års heltidsstudier på naprapathögskolan i Stockholm. Därefter ett års heltidspraktik som innefattar nio månader hos naprapat, och tre månader på sjukhus. Därefter kan man söka om legitimation hos Socialstyrelsen. 

Utbildningen innehåller bland annat anatomi, fysiologi, medicin, naprapati, idrottsmedicin och forskningsmetodik. Blocket medicin innefattar exempelvis neurologi, pediatrik, odontologi, kirurgi, ortopedi, reumatologi, geriatrik, radiologi, farmakologi och beteendevetenskap. 

Redan under andra terminen börjar naprapateleven applicera tekniker, detta sker på naprapathögskolans elevklinik under handledning av legitimerade naprapater. Praktiken fortgår under hela utbildningen, vilket således ger naprapateleven goda förutsättningar för att snabbt komma ut i yrkeslivet efter avslutade studier. Efter första året på naprapathögskolan blir man både diplomerad massageterapeut och även personlig tränare.   

Naprapathögskolan är nordens största utbildning inom manuell medicin. Skolan är belägen i Stockholm. 

Mer om naprapatutbildningen läser du på naprapathögskolans hemsida. 

Vad behandlar naprapater 

En naprapat utreder och behandlar besvär i hela rörelseapparaten, det vill säga kroppens alla muskler och leder. Diagnostisering är naprapatens viktigaste verktyg för att på ett korrekt sätt behandla din smärta på rätt sätt under en naprapatbehandling. Naprapaten är väl förberedd på detta efter naprapatutbildningens breda läroplan. 

Några exempel på vad en naprapat behandlar är: 

Ryggskott, ischias, nackspärr, huvudvärk, musarm, tennisarmbåge, hopparknä, hälsporre, ont i bröstryggen, höftbesvär, knäbesvär och axelproblematik. 

Mer om detta läser du under sidan symtom. 

Här hjälper vi dig även med råd, tips och information om smärta i flera delar av kroppen. Du laddar även ner gratis rehabprogram för varje besvärsområde vi beskriver.

Vilka tekniker använder naprapaten i en naprapatbehandling 

Naprapaten använder sig av flera olika tekniker under en naprapatbehandling, målet är att uppnå bästa resultat. Terapeuten väljer därför noggrant ut tekniker utefter vad denne kommer fram till under undersökningen. Vi väljer bland annat mellan:   

Manipulation: Återskapar funktionen i leder genom en snabb impuls från naprapaten, och man uppnår därigenom en normalisering i omgivande och angränsande vävnad. Vi använder även manipulation för att flytta på broskfragment från exempelvis diskar i ryggen, eller inklämda fragment i andra leder. Samt bryta upp ärrvävnad i exempelvis ligament. 

Mobilisering: Syftet är, liksom vid manipulationstekniken, att återskapa funktionen i leder och därigenom återvinna funktion i den omgivande bind-, stöd-, muskel-, och nervvävnaden. Mobilisering använder vi även för att avlasta den mjuka vävnaden i diskar, i exempelvis rygg och nacke. Mjukare impulser utförs jämfört med manipulationen.

Massage: Ökar cirkulationen i muskulatur och omkringliggande vävnad, vilket ger en avslappning och ökad blodgenomströmning.  

Friktionsmassage: Bryter upp ärrbildning i muskler, senor och ligament. Stimulerar även en mer effektiv läkning vid mer akuta bristningar och sträckningar. 

Akupressur: Syftar till att få en mer specifik muskelsträng i en muskel att slappna av. 

Triggerpunktsakupunktur: Fungerar på samma sätt som akupressur med skillnaden att man prickar muskelsträngen med en akupunkturnål. 

Stretching:  Ökar eller bibehålla rörligheten, minskar muskelspänning samt ökar cirkulation i muskler och omkringliggande vävnad. 

Töjning av ledkapsel: En ledkapsel omger vissa leder, genom att stretcha ledkapseln påverkar vi denna kapsel och får en smärtlindring som följd. Töjning använder vi vid exempelvis mild artros eller överbelastning i en led 

Vilka hjälpmedel använder naprapaten i en naprapatbehandling 

City-Kliniken naprapater har tillgång till flera hjälpmedel för att kunna hjälpa dig på bästa tänkbara sätt. Beroende på vilket besvär du har väljer naprapaten vad som lämpar sig bäst för detta. Vi kan erbjuda dig följande behandlingstekniker: 

Diagnostiskt ultraljud: Säkerställer eller utesluter diagnos. 

Terapeutiskt ultraljud: Genom ljudvågor påverkar vi kroppens celler till en snabbare läkning vid exempelvis inflammation. 

Stötvågsbehandling: Genom mekanisk energi påverkar vi kroppens celler. Startar en inflammatorisk reaktion för främjande av läkning vid kroniska åkommor i framför allt senor. Bedövar även receptorer som sänder smärtsignaler i kroppens olika vävnader. 

Medicinsk laserMinskar smärta och inflammation, samt påskyndar läkning. Vi applicerar laserljus utanpå huden vilket påverkar kroppens celler till läkning. 

Scanlab: Skapar en lokal och djup värme som omedelbart ökar cirkulationen, lindrar smärta och förbättrar vävnadens elasticitet genom ett högfrekvent växelströmfält. 

Epte: Via ultraljudsvägledning för man in en akupunkturnål med likström i den skadade vävnaden, kort sagt skapar detta en kontrollerad och väldigt lokal inflammatorisk process. 

TENS: Använder vi för smärtlindring och ökad blodgenomströmning. En svag ström stimulerar dina nerver och skapar små muskelkontraktion som följd av detta. 

Naprapatbehandlingar

Naprapatbehandling i sjukvårdsförsäkring 

Flera försäkringsbolag har länge erbjudit naprapatbehandling till sina försäkringskunder. Naprapatbehandling är kostnadseffektivt ur ett hälsoperspektiv, detta leder till att människor kommer snabbare tillbaka i arbete. Rygg- och nackbesvär är några av de vanligaste anledningarna till både kort- och långtidssjukskrivningar.  

Se vilka försäkringsbolag City-Klinikens naprapater i Göteborg samarbetar med 

Naprapatbehandling för företag 

Flera företag ser fördelarna i att låta sina anställda besöka naprapater vid besvär i rörelseapparaten. Man undviker sjukskrivningar och får således en mer välmående personal. En mer välmående personal är kostnadseffektivt i längden. 

Kontakta oss om ditt företag vill få hjälp med naprapatbehandling 

Naprapatbehandling är avdragsgill för företag, men inte för den anställde. Naprapatbehandling är sjukvårdande och förläggs med 0 % moms.  

Skatteverket skriver att förmån av rehabilitering eller förebyggande behandling är skatte- och avgiftsfri. Förebyggande behandling förläggs med 25 % moms. 

Mer om detta läser du på Skatteverkets hemsida:   

Förmån av hälso- och sjukvård 

Förebyggande behandling och rehabilitering 

Sjukvårdande naprapatbehandling, legitimerad personal 

1994 införde man legitimation för naprapater genom riksdagsbeslut. Sedan 2006 är naprapat en skyddad yrkestitel. Naprapater lyder under hälso- och sjukvårdslagen. Naprapaten står således under socialstyrelsens tillsyn.  

Mer om detta läser du hos Socialstyrelsen 

Endast den som har legitimation, särskilt förordnande eller genomgår föreskriven praktiktjänstgöring, får kalla sig naprapat. Samtliga av City-Klinikens naprapater i Göteborg är legitimerade och är medlemmar i svenska naprapatförbundet. Som medlem i svenska naprapatförbundet ingår en patientskadeförsäkring.  

Vad är naprapati? 

Naprapatin har en stark nordisk förankring och är i synnerhet den klart dominerande grenen inom manuell medicin i Norden. I Sverige utför legitimerade naprapater cirka 1.5 miljoner behandlingar varje år. Naprapatin växer lavinartat i Norge, anledning är att naprapathögskolan i Stockholm utexaminerar varje år cirka 25 norska naprapater. Även utanför Norden är naprapatin på stark frammarsch. 

Naprapater har idag en mycket bred grund att stå på. Detta gäller såväl grundmedicinska och humanbiologiska kunskaper, som kunskaper inom naprapatins karaktärsområde. Samt behandlingstekniker inom manuell medicin. 

Naprapaternas specialitet är att kombinera en hög kompetens inom ortopedisk medicin med mycket god kunskap om rörelseorganens specifika funktion. Detta leder till en stor bredd såväl vad gäller teoretiska kunskaper, vilket ger goda differentialdiagnostiska möjligheter, och rent praktiska kunskaper, vilket ger en mångfald av möjligheter att behandla patienter. 

Naprapatbehandling är funktion och mångfald 

Verksamhetsområdet naprapati innefattar att förebygga, utreda och behandla funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelse- och stödjeorganen, det vill säga kroppens muskler och leder. Naprapatbehandlingen sker genom att kombinera manipulations- och mobiliseringstekniker med muskeltöjning och massage i syfte att återställa funktionen i rörelse- och stödjeorganen. 

Ett helhetstänkande präglar naprapatin, det vill säga att naprapatbehandlingen är inriktad mot orsak och verkan. Återfall undviker naprapaten genom att använda ovan nämnda manuella behandlingsmetoder. Ofta kompletterar naprapaten annan fysikalisk behandling, exempelvis med förebyggande eller rehabiliterande träning. 

Naprapater behärskar ergonomi väl. Då vi har god kunskap om rörelseapparatens specifika funktion i kombination med lärdom i biomekanik faller sig detta naturligt. Detta förstärker ytterligare möjligheterna till en helhetssyn samt medger behandling av de flesta patientkategorier med besvär och smärta från rörelseorganen.

Läs mer om våra behandlingar