EPTE – Percutaneous Electrolysis Therapy

Naprapat i Göteborg. EPTE, City-kliniken
Epte bygger på en kombinerad teknik av akupunktur ock likström. Behandlingstekniken skapar en elektrokemisk reaktion i degenererad eller förändrad vävnad. Detta skapar en kontrollerad inflammatorisk respons i vävnaden, vilket i sin tur aktiverar mekanismer i cellen som startar om läkningsprocessen.

Vad är EPTE?

Epte bygger på en kombinerad teknik av akupunktur och likström, epte genomförs under ultraljudsvägledning. Behandlingstekniken skapar en elektrokemisk reaktion i degenererad eller förändrad vävnad. Detta skapar en kontrollerad inflammatorisk respons i vävnaden, vilket i sin tur aktiverar mekanismer i cellen som startar om läkningsprocessen.

Vad händer under behandlingen

Vi använder oss av en nål och en elektrod vid behandlingsutförandet. Nålen är minuspol och elektroden är pluspol. Då vi slår på ström i nålen kommer det att ske en delning av vatten och salt i vävnaden. Reaktionen skapar natriumhydroxid vid nålen vilket höjer pH-värdet. En mer basisk miljö skapar ett höjt syretrycket i den skadade vävnaden. Denna förändring av pH-värdet orsakar en inflammatorisk process i vävnaden samt en ökad näringstillströmning via kärlen omkring vävnaden.

När använder vi EPTE

Epte använder naprapaten framförallt vid akuta och subakuta skador i muskler och senor. Det går även bra att behandla kroniska och mer långvariga skador med Epte. Det är dock viktigt att förstå att det kommer att ta längre tid att uppnå ett fullgott resultat av läkning av den skadade vävnaden, och kan kräva flera behandlingsserier.

Vid en skada i kroppens vävnad skapar kroppens celler en inflammation i vävnaden, detta för att läka den skadade vävnaden. Om man bara vilar under denna inflammatoriska reaktion som vara i ca 30 dagar finns risk att vävnaden inte läker samman på ett fullgott sätt. Epte hjälper till att skapa en god miljö för läkning vilket ökar chansen för en fullt återhämtad vävnad.

Vad måste vi mer tänka på vid behandlingen

Som vid alla behandlingsmetoder är det viktigt att förstå att Epte är en del av behandlingen. Vi rekommenderar även belastande moment för en god rehabilitering, exempelvis excentrisk träning. Det är viktigt att söka orsaken till skadan för att undvika återfall, samt en sämre läkningsprocess.

Hur går behandlingen med EPTE till

Innan behandlingen startar ska vi vara säkra på att vi har ställt rätt diagnos. Detta säkerställer vi via sjukdomshistoria, kliniks underökning samt ultraljudsdiagnostik. Om allt pekar mot en diagnos vi kan behandla med Epte händer följande:

Vi använder oss av handskar, sterila engångsnålar, steril ultraljudsgel samt desinfektionsspray. Det är viktigt för dig att förstå att behandlingen kan vara något smärtsam. Märken i huden kan förekomma, men dessa är inte värre jämfört med vanlig akupunktur.  Smärta kvarstår upp till 72 timmar efter behandling ibland. Detta på grund av den inflammatoriska processen vävnaden skapar. Ibland ökar smärtan de nästkommande två dagarna. Smärta kan även uppkom i angränsande område till behandlingsområdet, vilket är helt normalt.

Då allt detta är förberett fäster vi en elektrod strax intill det skadade området. Vi för därefter in en nål med ström i, in i den skadade vävnaden via ultraljudsvägledning. Behandlingen kan kräva ett flertal stick beroende på skadans utseende och kan ta upp emot 15 minuter totalt.

EPTE

Vad sker efter behandlingen

Epte kräver ofta tre till sex behandlingar, med en veckas mellanrum. Vävnaden kräver en veckas mellanrum mellan behandlingarna för att kunna läka tillförlitligt. Tätare behandlingar kan resultera i kraftfull smärta vilket förhindrar fortsatt behandling enligt planen. Normalt krävs fyra till sex behandlingar innan bedömning av resultatet kan mätas. Du får inte utföra explosiva aktiviteter inom 48 timmar efter behandlingen, cirkulatorisk träning som lättare cykling är ok.

Kontraindikationer för EPTE

  • Lymfödem i behandlingsområdet.
  • Sjukdom som påverkar blödningsfrekvensen. Användning av blodförtunnande läkemedel som waran eller eliquiz.
  • Graviditet
  • Psoriasisutslag i området.
  • Hjärtsjukdom.
  • Protes i metall.

Titta på City-Klinikens presentationsfilm för att få en inblick i vår vardag.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Läs mer om våra behandlingar