Tendinos – Tendinopati

Tendinos, tendinopati och tendinit är alla uttryck för besvär i senor. I denna text ska vi försöka förklara vad dessa betyder, vad som händer i dessa skede och hur vi kan hjälpa till med dessa besvär.