Ortopedisk medicin, ADVANCED EXAME

Diplom Advanced Exame 

Ortopedisk medicin tar cirka 4 år att genomföra för att kunna avlägga  en examen i avancerad ortopedisk medicin. Vi vill gratulera Jonatan Karlsson till sin genomförda examination inom Advanced Ortopeadic Medicine International.

Att dessutom få utlåtandet ”Den bäst genomförda examinationen i Europa” gör oss extra glada.

Under fyra år har Jonatan genomfört tolv delkurser, tre repetitionskurser samt två examinationer som har lett till en basic examen, samt nu även en advanced examen inom Ortopeadic Medincine International.

Ortopedisk medicin är en intellektuellt mycket tillfredsställande och utmanande disciplin då verktygen att nå diagnos är enkla. Diagnosen är baserad på sjukdomshistoria samt den kliniska undersökningen. Tekniska undersökningar såsom röntgen, CT och MRT används primärt vid misstanke om allvarlig sjukdom, eller inför ett eventuellt operativt ingrepp som underlag för kirurgen. I de flesta fall har vi en preciserad diagnos efter sjukdomshistoria samt klinisk undersökning och behandling kan påbörjas.

Läs mer på OMI norden.

Läs vidare om City-Klinikens personal: http://city-kliniken.com.hemsida.eu/om-oss/