Ultraljudsdiagnostik Göteborg – City-Kliniken

Ultraljudsdiagnostik

Ultraljudsdiagnostik Göteborg – City-Kliniken

Ultraljudsdiagnostik

Ultraljudsdiagnostik finns endast på ett fåtal kliniker i Göteborg. City-Kliniken i Göteborg har valt att erbjuda detta. Vi vill med denna text beskriva vad ultraljud är och hur vi använder oss av detta.

Hur använder vi ultraljudsdiagnostik vid ett besök hos oss?

Efter sjukdomshistorien samt den kliniska undersökningen använder vi ultraljudsdiagnostik för att bekräfta diagnosen vi har ställt.

Ett besök hos oss börjar alltid med en grundlig sjukdomshistoria efterföljt av en klinisk undersökning. Därefter använder vi ultraljud för att säkerställa diagnosen vi har ställt. Detta minskar risken för felbehandlingar, samt ökar sannolikheten att vi har ställt rätt diagnos. Ultraljud kan även reducera behovet för ytterligare bedömning, läkarvård och röntgen.

Vi kan dokumentera fynden för att på detta sätt följa upp behandlingen och utvärdera denna. Vi kan även på ett enklare sätt välja rätt behandling och stegra rehabiliteringen på rätt sätt.

Vad har ultraljudsdiagnostik för fördelar gentemot andra undersökningsmetoder?

Ultraljud avger ingen röntgenstrålning och inga biverkningar har uppmärksammats. Man kan använda ultraljud trots inopererade inplantat som exempelvis pacemaker eller metallföremål. Vi kan röra på kroppsdelarna samtidigt som vi avläser bilden. Ultraljud ger en extremt snabb första bedömning av en skada, det kan användas direkt på plats. Ultraljud har en väldigt hög upplösning, högre än exempelvis MR. Man kan direkt mäta flöde i olika strukturer, som nerv- ock kärlinväxt i senor med hjälp av en så kallad doppler. Ultraljud kan användas som genomlysning vid injektioner, som garanterar att dessa placeras rätt.

Ultraljudsdiagnostik

Vad är ultraljudsdiagnostik?

Ultraljudsutrustningen består av en sond (munstycke) ansluten till ultraljudsmaskinen via en avancerad kabel. Det finns olika typer av sonder som utsöndrar olika frekvenser. En lågfrekvent sond ger tydligare bilder på djupare strukturer, medan en högupplöst sond ger tydligare bilder på ytligare strukturer.

Ultraljudsmaskinen sänder en elektrisk ström till sonden som omvandlar den elektriska energin till mekanisk energi. Kroppens vävnad gör att ljudvågor stöter på motstånd på dess väg. Ljudvågorna sänds tillbaka till sonden som omvandlar denna mekaniska energi till elektrisk energi. Desto kraftigare vävnad ljudvågorna stöter på, desto mer energi skickas tillbaka till sonden, en ljus bild skapas. Om energin stöter på lättgenomtränglig vävnad skickas ingen eller väldigt lite energi tillbaka till sonden, en mörk bild skapas. Mjukvaran i ultraljudsmaskinen tolkar denna energi och skapar en bild på en skärm.

Vad kan vi se vid ultraljudsdiagnostik?

Vi använder Muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik för att titta på:

 • Muskler
 • Senor
 • Ligament
 • Ledkapslar
 • Slemsäckar
 • Broskytor
 • Osteofyter
 • Nerver
 • Vätska
 • Blod
 • Kärl

Vad kan vi inte se vid ultraljudsdiagnostik?

 • Då vi inte kan se igenom skelett är diagnostik av ryggraden svår.
 • Djupa delar i knät som korsband är svåra att tolka.
 • Ytliga delar av meniskerna i knät kan vi se men är svåra att bedöma skador på.

Ultraljudsdiagnostik med doppler:

Vi har en ultraljudsmaskin med en så kallad doppler integrerad. Med doppler innebär att man mäter frekvensen av ljudvågorna som träffar ett visst föremål. Frekvensen ökar eller minskar i förhållande till om föremålet rör sig mot eller ifrån sonden. Vi kan på detta sätt exempelvis mäta om det finns aktivitet i en skadad sena. Till exempel nerv och kärlinväxt i senan, som kan behöva behandlas.

Biceps doppler

Biceps doppler

Välkommen att kontakta oss naprapater på City-Kliniken i Göteborg för att boka en ultraljudsundersökning.

031-130059

https://www.city-kliniken.com

För tillfället utför leg. Naprapat Jonatan Karlsson ultraljudsundersökningar på City-Kliniken i Göteborg.

Jonatan har examen i ultraljudsdiagnostik utfärdad av Hands on Sweden. http://www.hands-onsweden.se/

Ultraljudsdiagnostik

Diplom