Huvudvärk

De allra flesta av oss har någon gång drabbats av huvudvärk. Ibland har vi en aning om varför värken uppstår och i andra fall tycks värken smyga sig på helt utan förklaring.

De allra flesta av oss har någon gång drabbats av huvudvärk. Ibland har vi en aning om varför värken uppstår och i andra fall tycks värken smyga sig på helt utan förklaring.

Olika typer av huvudvärk ger olika symtom och  genom att kartlägga din värk kan exempelvis en läkare sedan bestämma vilken diagnos just du har och därefter sätta in lämplig behandling.

Värk är sällan resultatet av en allvarlig sjukdom, men kan i vissa fall bero på ett livshotande tillstånd som kräver akutvård.

Huvudvärk klassificeras oftast genom orsaken till värken.

Primär huvudvärk

Orsaker till värk kan exempelvis vara trötthet, sömnbrist, stress, biverkningar  av mediciner eller droger, virusinfektioner, högljudda ljud, förkylningar, huvudskada, snabb intag av mycket kall mat eller dryck samt tand – eller bihåleproblem

Primär huvudvärk orsakas av överaktivitet eller problem med smärtkänsliga strukturer i ditt huvud. En primär huvudvärk är inte ett symptom på en underliggande sjukdom.

En kemisk aktivitet i din hjärna, nerverna eller blodkärlen som omger din skalle eller musklerna i ditt huvud och nacke (eller en kombination av dessa faktorer) kan spela en roll i primär huvudvärk. Vissa människor kan också bära gener som gör dem mer benägna att utveckla sådana huvudvärk.

Exempel på primär huvudvärk är migrän och spänningshuvudvärk

Spänningshuvudvärk

Spänningshuvudvärk är den typ av värk som är allra vanligast. Ungefär 90 procent av all huvudvärk beror på spänningshuvudvärk och över två miljoner svenskar lider varje vecka av detta. Denna typ av huvudvärk är mer än dubbelt så vanligt hos kvinnor som hos män

Man vet inte den exakta orsaken till spänningshuvudvärk. Det är inte alltid det finns ett samband mellan spända muskler och spänningshuvudvärk. Vid kronisk huvudvärk tyder  senare tids forskning på att det är en kemisk obalans i hjärnan exempelvis av halten serotonin, en viktig signalsubstans för en mängd av kroppens funktioner. Detta kan också förklara varför man ofta drabbas av trötthet och  koncentrationssvårigheter efter att huvudvärken mattats av.

Sömnbrist

Sömnen är vår återhämtningsperiod då kroppen vilar och läker. För lite sömn ökar risken för att drabbas av både spänningshuvudvärk och migrän. När vi får för lite sömn minskar de proteiner som dämpar smärta och de proteiner som utlöser smärta ökar. Även för mycket sömn kan utlösa huvudvärk. Får du ofta ont i huvudet är det viktigt att du ser över dina sovrutiner.

Ergonomi

Intensivt och ensidigt arbete vid exempelvis dator påverkar både våra muskler och våra ögon. Ögat ändrar riktning över 50000 gånger per dag och kan då lätt bli överansträngt. En för låg eller hög bildskärm gör att vi kan skjuta fram huvudet för att placera blicken rätt. Detta gör att vi spänner muskler i nacke och hals statiskt vilket leder till en sämre blodförsörjning (och borttransport av slaggprodukter) i musklerna.

Synfel

När vi ser dåligt på grund av synfel eller om vi arbetar i dålig belysning behöver vi anstränga ögonen och intilliggande muskulatur mer för att se. Detta ger på sikt ökade spänningar runt hela huvudet och kan ge värk som följd

Stress

Stress och ångest är som alarm för hjärnan, som signalerar en risk vi bör fly från. Våra instinkter förbereder oss på att fly, men vår rationella sida hindrar och säger åt oss att förbli där vi är, vilket orsakar mycket spänningar. Stress påverkar sömnen och gör att vi får svårt att slappna av. Stress ger också ofta upphov till tandpressning och tandgnissling.

Läkemedelsbiverkningar

Det är vanligt att man vid huvudvärk använder sig av läkemedel med syfte att lindra värken. Vid frekvent användande kan vi se att vissa preparat istället kan trigga huvudvärken. En studie från Göteborgs universitet visar att 150000 svenskar lider av kronisk huvudvärk som beror på överanvändning av värktabletter.  Sök därför alltid hjälp om du har långvarig eller ofta återkommande huvudvärk

På City-Kliniken arbetar vi med spänningsrelaterad huvudvärk och rekommenderar naprapatbehandling för denna typ av besvär.