Ont i nacken

Ont i nacken kan du få av flera olika orsaker. Naprapater hjälper dig att ta reda på vad det är som skapar ditt nackbesvär. Med hjälp av sjukdomshistoria och undersökning ställer naprapater en diagnos som vi kan ta ställning utifrån.

I denna text om ont i nacken ska vi gå igenom följande: 

Inledning

Ont i nacken

Ont i nacken kan du få av flera olika orsaker. Naprapater hjälper dig att ta reda på vad det är som skapar ditt nackbesvär. Med hjälp av sjukdomshistoria och undersökning ställer naprapater en diagnos som vi kan ta ställning utifrån.

En smärta som kommer från någon av strukturerna i din nacke behöver inte enbart kännas just i din nacke. Det är vanligt att smärtan förlägger sig som en värk över din nackvinkel, bakom ditt skulderblad eller ut i din arm.  

En smärta i din nacke behöver inte betyda att det är själva nacken som är problemet. Organsjukdomar i exempelvis dina lungor eller din diafragma kan förlägga sig som en smärta över din nackvinkel. Ibland kan även vissa axelbesvär förlägga en lätt smärta omkring din nacke. 

Nackens uppbyggnad

Nacken är uppbyggd av sju kotor. Mellan kotorna ligger diskar, dessa fungerar som stötdämpare och ledar nackens rörelser. Mellan skallen, första kotan och andra kotan saknas diskar. Första och andra kotan har ett olikt utseende jämfört med övriga kotor i ryggraden.

Kotorna är staplade på varandra och tillåter rörelse sinsemellan genom facettleder. Diskarna är viktiga i samspelet med facettlederna, då diskarna skapar utrymme för rörelse.

Från varje nivå av kotor löper ett par nervrötter ut. Dessa löper genom ett hålrum som bildas på sidorna mellan kotorna. I nacken finns åtta par nervrötter.

Bakom kotkroppen löper ryggmärgen i ryggmärgskanalen. Ryggmärgen omsluts av flera skyddande hinnor, däribland ryggmärgshinnan som har en stor roll vid ont i nacken.

Ont i nacken

Vad kan du göra om du har fått ont i nacken

Fortsätt att röra på dig, nackens diskar och leder mår bra av rörelser. Du ska röra på dig i den mån som nacken tillåter. Undvik att provocera smärtan med rörelser som inte känns bra, exempelvis hastiga rörelser eller hopp.

Undvik att sitta med huvudet neråt, begränsa mobil och datoranvändning om möjligt. Fortsätt med de aktiviteter som inte gör ont, eller skapar mer smärta efter aktiviteten. Se över ergonomin på arbetsplatsen. Jobbar du på kontor har Ergona bra hjälpmedel.

Ont i nacken

Ta flera korta promenader, istället för en lång. Du ska inte få mer ont i nacken under eller efter promenaden.

Prova isometriska rörelser, detta betyder att du aktiverar muskulaturen utan att röra på huvudet. Sätt din knutna hand mot haken, och pressa huvudet neråt mot din knutna hand. Gör på samma vis mot din kind, och vrid huvudet mot din knutna hand utan att huvudet rör på sig.

Lägg dig ner på golvet flera gånger om dagen, med underbenen på en stol och en tunn kudde under huvudet. Detta avlastar hela ryggraden.

Prova bakåtböjningar. Pressa hakan försiktigt in mot halsen, i horisontell riktning. Du ska inte böja huvudet neråt i denna rörelse. Luta sedan huvudet bakåt utan att tappa hakans kontakt med halsen. Håll kvar två sekunder och upprepa fem gånger. Utför denna rörelse var eller varannan timme. Provocera inte smärtan i denna rörelse. Det får kännas lite, men det ska inte göra att du får mer ont i nacken.

Varför får man ont i nacken

Nackens olika strukturer förändras i ett naturligt åldrande. Idag sitter vi allt mer och är mindre aktiva, detta påskyndar denna process. Detta leder till att vi får besvär i tidigare åldrar. Du kan läsa mer utförligt om detta i texten ont i ryggen.

Vid hastiga våld mot nacken orkar nackens muskulatur inte hålla emot kraften som våldet ger. Detta leder till exempelvis diskbuktningar, diskbråck, skador på ligament eller frakturer. Detta vål kallas ofta whiplash-våld. Viktigt att betona är att whiplash inte är en diagnos, utan enbart en beskrivning av att nacken har utsatts för ett hastigt våld.

Ont i nacken

Vad kan vi hjälpa dig med om du har ont i nacken

City-Klinikens naprapater i Göteborg utreder varför du har fått ont i nacken, och vilken struktur det är som skapar din smärta. Detta gör vi under naprapatbehandlingen, med hjälp av sjukdomshistoria och undersökning av din nacke.

Manipulation och mobilisering har mycket god effekt mot diskbuktningar. Stretch mot ledkapslar använder vi oss av vid besvär från facettleden. TENS, akupressur och massage för att få spända muskler att slappna av. En kombination av dessa tekniker hjälper dig ofta till smärtlindring.

Vi jobbar även med områden runt din nacke, exempelvis bröstryggen. Detta för att förbättra funktionen, och på så sätt få en avslappning av nacken.

Naprapaten ger dig tips och råd om hur du ska förhålla dig till din onda nacke. Vad du kan göra och vad du ska undvik att göra. Du får enkla övningar att göra hemma, för avlastning och ökad cirkulation.

Vid misstanke om allvarligare åkomma, eller om vi är osäkra på vad ditt besvär beror på har vi möjlighet att remittera dig vidare. Detta gör vi inom vårt nätverk som består av bland annat läkare.

Vanliga åkommor

Ont i nacken - Diskbuktning - Diskbråck

Buktande disk

Diskarna sitter mellan kotorna och fungerar som stötdämpare, samt ger möjlighet till rörelse mellan kotorna. Bakom diskarna löper ryggmärgen som är omsluten av en hinna, ryggmärgshinnan. En konflikt mellan disken och ryggmärgshinnan kan göra att du får ont i nacken.

Vanliga symtom vid en buktande disk är olika grad av smärta i din nacke, ditt huvud eller runt dina skulderblad. Smärtan kan förlägga sig på ena sidan, båda sidorna, eller till och med skifta från sida till sida. Smärtan kan även förläggas ner i dina armar. Denna smärta förstärks ofta då du rör på ditt huvud.

Disken kan även skapa en konflikt med din nervrot. Nervroten löper ut åt sidan från ryggmärgen. Om du får ett tryck eller en inflammatorisk reaktion omkring nerven kan du uppleva detta som en smärta, myrkrypning eller domning ut i din arm. En kombination mellan dessa är inte ovanlig, vanligen känner du endast av domningen i ett begränsat område av din hand.

Diskbråck

Om disken försvagas kan den mjuka kärnan i disken läcka ut och skapa en kraftfull inflammatorisk reaktion. Detta kan resultera i kraftnedsättning i vissa av dina muskler, reflexbortfall samt känselnedsättning i din arm.

Ett vanligt förlopp som sker vid ett diskbråck är att du först får ont i nacken. Smärtan kommer efter en period även att kännas runt ditt skulderblad, för att sedan krypa ut i armen. Armsmärtan kan kombineras med myrkrypningar. Domningar kan även uppstå i din hand. Efter ytterligare en period kan smärtan i din nacke släppa helt, för att övergå till enbart smärta i din arm.

Spinal stenos

Spinal stenos är en förträngning i din ryggmärgskanal. Detta yttrar sig som en ständig värk i din nacke och skuldra då du står, går eller sitter. Att lägga sig ner avlastar ofta din smärta. Har du kraftiga förträngningar kan detta yttra sig som domningar i dina händer och fötter.

Ont i nacken - Spinal stenos

Lateral stenos

Lateral stenos är en förträning i din nervrotskanal. Nervrotskanalen är där din nervrot löper ut mellan kotorna. Nervroten kommer från ryggmärgen. Du kommer inte ha ont i nacken, om detta inte är kombinerat med någon annan åkomma i nacken vill säga. Du kommer endast att känna av en smärta i din arm.

Facettledsbesvär

Facettleder är leder som dels håller samman kotorna, samt styr dess rörelser. Dessa sitter en bit ut åt sidan från kotan. I denna led kan du få en inflammation som yttrar sig som en lokal smärta. Smärtan upplevs då du exempelvis vrider din nacke maximalt åt ena sidan, tittar så mycket uppåt eller nedåt du kan eller då du lutar ditt huvud så mycket du kan åt sidan.

Smärtan brukar ha följande mönster. Om du har ont på vänster sida då du tittar uppåt så mycket du kan, då gör det även ont då du tittar åt vänster, samt lutar huvudet åt vänster. Om det däremot gör ont på vänster sida då du tittar neråt. Då kommer det att göra ont då du tittar åt höger, samt då du lutar ditt huvud åt höger.

Huvudvärk på morgonen som släpper framåt förmiddagen

Du vaknar varje morgon med huvudvärk, denna huvudvärk släpper långsamt under morgonen och är borta vid lunch. Nästa morgon upprepas detta mönster. Denna typ av huvudvärk kan bero på att du har fått något som liknar en ärrbildning i ligamenten som löper mellan den första och andra nackkotan.

Detta kan komma spontant omkring 60–årsåldern. Alternativt efter att ha huvudet mycket stilla i ungdomen, efter exempelvis en hjärnskakning.

Rekommenderad läsning då ont i nacken kan förlägga sig längs din arm och skuldra

Naprapat i Göteborg. Jonatan Karlsson, leg Naprapat, City-kliniken

Jonatan Karlsson

Författare av denna text

Jonatan är legitimerad naprapat och har arbetat som detta sedan 2009. Han har även en examen i ultraljudsdiagnostik, samt en högre examen i Ortopedisk Medicine International. Du kan läsa mer om Jonatan via knappen nedan.

Läs mer

Huvudvärk

De allra flesta av oss har någon gång drabbats av huvudvärk. Ibland har vi en aning om varför värken uppstår och i andra fall tycks värken smyga sig på helt utan förklaring.

Läs mer »

Se alla våra behandlingar

Boka en behandling