Ischias – Lumbago – Lumbago-ischias

Ischias, lumbago och lumbago-ischias är vanliga diagnoser du kan få vid ryggbesvär. Syftet med denna text är att reda ut vad dessa ord egentligen betyder.

Ischias, lumbago och lumbago-ischias är vanliga diagnoser du kan få av din naprapat vid ryggbesvär. Syftet med denna text är att reda ut vad dessa ord egentligen betyder.

Ischias 

I dagligt tal använder man ischias när man har en utstrålande smärta i benet.

Korrekt benämnt är ischias en utstrålande smärta i benet, som uppkommer till följd av ett tryck eller en irritation av någon av dina nervrötterna i din ländrygg. Ischiasnerven bildas av nervrot L4, L5, S1 och S2. Ett tryck eller irritation mot någon av dessa nerver förlägger således en smärta i ett förutbestämt område i ditt ben och kan skapa ischias.

Ischias 

Ett tryck mot själva ischiasnerven i sig skapar troligen inte smärta. Mer om det läser du här:  Piriformis syndrom, sanning eller myt? 

Vanligen är det diskbuktningar, diskbråck, spinal- eller lateral stenos som skapar ischias. Men det finns även allvarligare tillstånd, exempelvis tumörer som kan trycka mot dessa nerver och skapa ischias. Det är oerhört viktigt att som naprapat vara lyhörd under sjukdomshistoria och undersökning för att kunna särskilja dessa olika åkommor.  

Lumbago 

Lumbago använder man ofta som en beskrivning av att du har ont i din rygg. Ungefär som ryggskott, men varken Lumbago eller ryggskott beskriver vad din smärta uppstår av. Det finns flera teorier om varför lumbago eller ryggskott uppstår. Du kan läsa vidare om detta  här:  Ont i ryggen – En teori varför smärta uppstår. 

Lumbago-Ischias 

Lumbago-Ischias betyder smärta i både rygg och ben. Vanligen beror detta på en diskbuktning eller ett diskbråck.  

När en disk skapar en konflikt mot ryggmärgshinnan som ligger bakom diskarna kan en smärta uppstå. Denna smärta kan förlägga sig i både ryggen och i benen, dock inte ut i foten i vanliga fall. 

När du får en konflikt mot både ryggmärgshinnan och hinnan runt nervroten förlägger sig smärtan dels i ryggen, men även ner i benet utefter nervens bestämda utbredningsområde. Vid en konflikt med en nervrot förlägger sig smärtan ner i ditt ben, din fot och dina tår.

Om disken enbart skapar en konflikt med nervroten, och inte med ryggmärgshinnan, förlägger sig smärtan enbart i ditt ben och fot. 

Falsk Ischias 

Falsk ischias använder man ofta när du har smärta i ditt ben som inte beror på en konflikt med en nervrot. Denna benämning bör man som naprapat inte använda då du inte får reda på vad din smärta faktiskt beror på. Om naprapaten inte vet vad din smärta beror på är det svårt för naprapaten att veta hur smärtan ska behandlas.  

Vanliga åkommor som benämns som falsk ischias: 

  • Diskbråck som skapar ett tryck mot den tredje nervroten i din ländrygg.  
  • Höftledsbesvär som skapar smärta längs med den tredje nervrotens utbredningsområde. 
  • Slemsäcksinflammation i höften, vanligen då trochanterbursit. Man använder ofta benämning trochanterit. Men man menar i de flesta fall trochanterbursit.

Här kan du läsa lite mer om olika typer av ryggvärk: 

Diskbuktning – En teori om varför ryggsmärta uppstår. 

Sned vid ont i ryggen – Därför kan du bli sned. 

Hållningsrelaterat syndrom. 

Tips för att lindra din ländryggssmärta. 

Hur blir man av med smärta i ländryggen.

Vill du läsa mer om ländryggsbesvär kan du göra det hos statens beredning för medicinsk och social utvärdering.

Vi rekommenderar naprapatbehandling för dessa typer av besvär.