Ultraljud armbåge

Diagnostiskt ultraljud av din armbåge hjälper naprapaten att reda ut vad som kan vara orsaken till din onda armbåge. 

Ultraljud armbåge, eller diagnostiskt ultraljud av din armbåge hjälper naprapaten att reda ut vad som kan vara orsaken till din onda armbåge.  

Genom att kombinera ultraljud, sjukdomshistoria och undersökning av din armbåge kan vi få en mer tillförlitlig bild av ditt besvär, och på så sätt välja rätt behandling för din besvärande armbåge. 

Fördelar med ultraljud

En stor fördel med diagnostiskt ultraljud är att vi kan röra på din arm samtidigt som vi ser de olika strukturerna direkt på skärmen. Vi kan be dig spänna muskulaturen vi tittar på, och på så sätt få en bild av hur muskulaturen ser ut. Komprimera vissa delar av din armbåge och se hur strukturen reagerar på detta. 

Ultraljud armbåge - Nervus radialis
Nervus radialis som löper in mellan två muskler. Ett vanligt ställe där nerven kan komma i kläm och likna symtom som vid tennisarmbåge.

Vad kan vi se på ultraljud i din armbåge

 • Bristningar och blödningar i muskulaturen 
 • Förtjockningar av senor   
 • Kalkinfällning i senor  
 • Armbågens slemsäckar 
 • Ligament  
 • Utgjutningar från leden eller omkringliggande slemsäckar 
 • En begränsad del av ledkapseln 
 • Delar av broskytor   
 • Pålagringar och förändringar av ytliga benstrukturer  
 •  Nerver som ligger i närheten av armbågen   
Ultraljud armbåge - Biceps brachi
Bicepssenans infästning mot benet.

Sammanfattning av ultraljud armbåge

Naprapaten kan bättre bedöma om han kan behandla din armbåge, eller om en specialist bör kontaktas för en närmre bedömning av tillståndet.   

Vi börjar alltid med en sjukdomshistoria för att få en bild av vad som har hänt med din armbåge. En undersökning utförs alltid efter detta, därefter kan vi påbörja ultraljudsdiagnostik av din armbåge. Detta är av största vikt för att kunna göra en komplett bedömning av vad naprapaten ser i din armbåge. Ofta finns avvikelser i din armbåge som kan betraktas som helt normala, och inte har med ditt smärttillstånd att göra.   

Ultraljud hjälper oss att diagnostisera

 • Besvär från slemsäckar  
 • Bristningar i muskler och senor 
 • Förtjockningar av senor så som vi tennis och golfarmbåge 
 • Ledkapselskada  
 • Ledutgjutelse   
 • Cystor som formats från läckage av ledvätska  
 • Kalkinfällning i senor  
 • Förändringar på benstrukturer 
Ultraljud armbåge - Tennisarmbåge
Senan som blir förtjockad vid en så kallad tennisarmbåge. Här ser vi en frisk sena.

Relaterade sökord till Ultraljud armbåge

Ultraljud tennisarmbåge – Lateral epikondylalgi – Lateral epikondylit – Ultraljud armbåge Göteborg.

Ultraljud golfarmbåge – Medial epikondylalgi – Medial epikondylit

Jonatan Karlsson, leg. naprapat på City-Kliniken i Göteborg har examen i muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik utfärdat av Hands-on Sweden.

Han har även en utbildning på avancerad nivå av ultraljud av armbågen.

Läs mer: 

Ultraljudsdiagnostik

Ultraljud axel

Ultraljud fot

Vid en naprapatbehandling behandlar vi flera av besvären som vi finner i ultraljudsundersökningen.

Naprapat i Göteborg. Jonatan Karlsson, leg Naprapat, City-kliniken

Jonatan Karlsson

Författare av denna text

Jonatan är legitimerad naprapat och har arbetat som detta sedan 2009. Han har även en examen i ultraljudsdiagnostik, samt en högre examen i Ortopedisk Medicine International. Du kan läsa mer om Jonatan via knappen nedan.