Kiropraktor eller Naprapat

Kiropraktor

Kiropraktor eller Naprapat

Naprapat eller Kiropraktor

Inledningsvis vill jag påstå, skillnaden i dagsläget har inte med titeln att göra. Likheterna mellan en naprapat och en kiropraktor är större än olikheterna. Däremot handlar det om hur man har valt att jobba. Så här inleder jag  förklaringen, till följd av frågan om vad som är skillnaden mellan en naprapat och en kiropraktor.

Vad är skillnaden mellan en naprapat och en kiropraktor?

Först och främst, naprapati och kiropraktik har flera likheter sinsemellan. Likaså om man är naprapat eller kiropraktor. För det första kan man ha valt att jobba likt det ena, å andra sidan det andra. Därför är det grunderna som skiljer sig mest, det vill säga uppkomsten av kiropraktiken och naprapatin. Grunderna för dessa uppkom för över 100 år sedan, och jag kommer att berätta mer om detta senare.

Under årtionden som har gått, visar det tydligt att naprapatin och kiropraktiken har smält ihop med varandra. Som jag tidigare antytt, det finns naprapater som jobbar i likhet med kiropraktorer. Och det finns kiropraktorer, som jobbar såsom naprapater. Däremot kan man ha valt olika vidareutbildningar, därför har man inte alltid en likartad uppfattning av samma besvär.

Den vanligaste skillnaden som jag brukar höra, när allt kommer omkring. Kiropraktorer liknas vid kotknackare, det vill säga mycket knak och brak, och fort går det. Naprapater liknas mer som ett mellanting, en blandning mellan en fysioterapeut och en kiropraktor. Med andra ord mjukare behandlingsformer, exempelvis mindre knak. Och något mer arbetande med muskler, till exempel massage.

När ska man välja vad?

För det första, vi kan inte säga exakt vad vissa ryggbesvär beror på. För det andra, vi kan inte heller säga exakt hur vi botar dessa. Samtidigt saknas forskning in i minsta detalj på flera besvär. Trots att naprapaters och kiropraktorers arbetssätt ibland smälter samman, så är det omöjligt att tala om vem just du är anpassad för. Därför är det svårt att bedöma om det är en naprapat, fysioterapeut eller läkare du först bör träffa.

Naprapat eller kiropraktor

Vi beskriver skillnaden mellan en naprapat och kiropraktor

Däremot vill jag berätta hur vi naprapater på City-Kliniken i Göteborg arbetar. När du besöker oss, kommer vi självklart att grundligt prata om dina besvär. Målet är att av detta samtal, få en uppfattning om vad besväret kan bero på. Därefter kommer vi givetvis, att utföra en noggrann undersökning av ditt besvärsområde. Slutligen bör vi ha kunnat ställa en preliminär diagnos. Därmed så vet vi om vi kan jobba med ditt besvär, eller om en annan terapeut bör hjälpa dig.

Vårt breda nätverk av olika terapeuter, är dessutom något vi på City-Kliniken i Göteborg är extra stolta över. Till följd av detta får du den bästa hjälpen just du behöver. City-Kliniken ingår i nätverket LAF, det vill säga Livskvalitet inom arbete och fritid. Vi samarbetar även med en rad andra specialister inom sjukvården. Bland annat läkare, samtalsterapeut, fysioterapeut, ortopedingenjör, dietist, tandläkare och optiker. Därmed behöver du inte fundera över vilken terapeut du ska söka i första hand. Till följd av detta hjälper vi på City-Kliniken dig att hamna rätt!

Den stora skillnaden visar sig i början av naprapatins grundande:

“Naprapatins grundare är  Oakley Smith. Han var under hela sin verksamma tid, intresserad av att söka orsaken till de besvär hans patienter hade. Smith var först kiropraktor, och han strävade efter att bevisa att kotor hoppade ur led. Till följd av detta uppfann han flera instrument, framför allt för att påvisa hur kotor delvis kunde hoppa ur led. Vidare blev Smith kritisk till kiropraktikens grundare Palmers teori, särskilt om att kotor hoppade ur led. Slutligen visade Smith med sin forskning att kotor inte alls kunde hoppa ur led, på liknande sätt som tidigare beskrivits. Därefter började Smith söka andra orsaker till besvär, och inledde forskning med sådan inriktning på allvar under 1905.”

Ovan text hämtad från: http://naprapathogskolan.se/naprapati/naprapatins-historia/

Avslutningsvis vill jag påstå, grundteorierna är den stora skillnaden mellan naprapater och kiropraktorer. Kiropraktorer jobbade efter teorin att kotor hoppade ur led. Medan Smith kom fram till att så inte var fallet, och utvecklade andra teorier och behandlingsmetoder. Därefter bildades naprapatin, eftersom Smith bytte riktning från kiropraktiken. Sedan länge vet vi helt säkert att kotor inte hoppar ur led. Därför jobbar inte naprapater utefter denna teori.

Välkommen att ringa oss naprapater på City-Kliniken i Göteborg vid frågor: 031-130059.

Eller besök oss på www.city-kliniken.com

Slutligen kan ni läsa om en teori, därför kan ryggvärk uppstå: https://city-kliniken.com/ont-i-ryggen-en-teori-om-varfor-smarta-uppstar