EPTE – Percutaneous Electrolysis Therapy

Epte

EPTE – Percutaneous Electrolysis Therapy

EPTE – Percutaneous Electrolysis Therapy

Vad är EPTE 

Epte bygger på en kombinerad teknik av akupunktur och likström, epte genomförs under ultraljudsvägledning. Behandlingstekniken skapar en elektrokemisk reaktion i degenererad eller förändrad vävnad. Detta skapar en kontrollerad inflammatorisk respons i vävnaden, vilket i sin tur aktiverar mekanismer i cellen som startar om läkningsprocessen. 

 

Vad händer under behandlingen med EPTE 

Vi använder oss av en nål och en elektrod vid behandlingsutförandet. Nålen är minuspol och elektroden är pluspol. Då vi slår på ström i nålen kommer det att ske en delning av vatten och salt i vävnaden. I reaktionen skapas natriumhydroxid vid nålen vilket höjer pH-värdet. En mer basisk miljö skapas och höjer syretrycket i den skadade vävnaden. Denna förändring av pH-värdet orsakar en inflammatorisk process i vävnaden samt en ökad näringstillströmning via kärlen omkring vävnaden.   

 

När används EPTE 

Epte används framförallt vid akuta och subakuta skador i muskler och senor. Det går även bra att behandla kroniska och mer långvariga skador med Epte. Det är dock viktigt att förstå att det kommer att ta längre tid att uppnå ett fullgott resultat av läkning av den skadade vävnaden, och kan kräva flera behandlingsserier 

Vid en skada skapas en inflammation i vävnaden för att läka den skadade vävnaden. Om man bara vilar under denna inflammatoriska reaktion som vara i ca 30 dagar finns risk att vävnaden inte läker samman på ett fullgott sätt. Epte hjälper till att skapa en god miljö för läkning vilket ökar chansen för en fullt återhämtad vävnad. 

 

Vad måste vi mer tänka på vid behandling med EPTE 

Som vid alla behandlingsmetoder är det viktigt att förstå att Epte är en del av behandlingen. Belastande moment måste också tillföras för en god rehabilitering, som exempelvis excentrisk träning. Det är viktigt att söka orsaken till skadan för att undvika återfall, samt en sämre läkningsprocess. 

 

Hur går behandlingen med EPTE till 

Innan behandlingen startar ska vi vara säkra på att vi har ställt rätt diagnos. Detta görs via sjukdomshistoria, kliniks underökning samt ultraljudsdiagnostik. Om allt pekar mot en diagnos vi kan behandla med Epte händer följande. 

Vi använder oss av handskar, sterila engångsnålar, steril ultraljudsgel samt desinfektionsspray. Det är viktigt för dig att förstå att behandlingen kan vara något smärtsam. Märken i huden kan förekomma, men dessa är inte värre jämfört med vanlig akupunktur.  Smärtan kan kvarstå upp till 72 timmar efter behandlingen pga. den inflammatoriska processen som skapas. Ibland ökar smärtan de nästkommande två dagarna. Smärta kan även uppkom i angränsande område till behandlingsområdet, vilket är helt normalt.  

Då allt detta är förberett fästs en elektrod strax intill det skadade området och en nål med ström i förs in i den skadade vävnaden via ultraljudsvägledning. Behandlingen kan kräva ett flertal stick beroende på skadans utseende och kan ta upp emot 15 minuter totalt.  

 

Vad sker efter behandlingen av EPTE 

Ett flertal behandlingar kan krävas och görs vanligtvis med en veckas mellanrum. Det krävs en veckas mellanrum mellan behandlingarna för att vävnaden ska kunna läka tillförlitligt. Tätare behandlingar kan resultera i kraftfull smärta vilket förhindrar fortsatt behandling enligt planen. Normalt krävs fyra till sex behandlingar innan bedömning av resultatet kan mätas. Du får inte utföra explosiva aktiviteter inom 48 timmar efter behandlingen, cirkulatorisk träning som lättare cykling är ok.   

 

Kontraindikationer för EPTE 

  • Lymfödem i behandlingsområdet. 
  • Bakterieinfektion. 
  • Sjukdom som påverkar blödningsfrekvensen. Användning av blodförtunnande läkemedel som waran eller eliquiz 
  • Graviditet 
  • Psoriasisutslag i området. 
  • Hjärtsjukdom. 
  • Pacemaker. 
  • Protes i metall. 
  • Cancerdiagnos. 

 

Välkommen att ringa oss naprapater på City-Kliniken i Göteborg, 031-130059. 

Eller besök vår hemsida, www.city-kliniken.com