Ultraljudsdiagnostik - City-Kliniken - City-Kliniken
15700
post-template-default,single,single-post,postid-15700,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Ultraljudsdiagnostik – City-Kliniken

Ultraljud

Ultraljudsdiagnostik – City-Kliniken

Ultraljudsdiagnostik

Ultraljudsdiagnostik

City-Kliniken i Göteborg har valt att erbjuda ultraljudsdiagnostik. Vi vill med denna text beskriva vad ultraljud är och hur vi använder oss av detta.

 

 

Hur använder vi ultraljudsdiagnostik vid ett besök hos oss? 

Ultraljudsdiagnostik används för att bekräfta en diagnos vi har ställt av sjukdomshistorien samt den kliniska undersökningen. 

Ett besök hos oss börjar alltid med en grundlig sjukdomshistoria efterföljt av en klinisk undersökning. Därefter använder vi ultraljud för att säkerställa diagnosen vi har ställt. Detta minskar risken för felbehandlingar, samt ökar sannolikheten att vi har ställt rätt diagnos. Ultraljud kan även reducera behovet för ytterligare bedömning, läkarvård och röntgen.  

Vi kan dokumentera fynden för att på detta sätt följa upp behandlingen och utvärdera denna. Vi kan även på ett enklare sätt välja rätt behandling och stegra rehabiliteringen på rätt sätt.

 

Vad har ultraljudsdiagnostik för fördelar gentemot andra undersökningsmetoder? 

Ultraljud avger ingen röntgenstrålning och inga biverkningar har uppmärksammats. Man kan använda ultraljud trots inopererade inplantat som exempelvis pacemaker eller metallföremål. Vi kan röra på kroppsdelarna samtidigt som vi avläser bilden. Ultraljud ger en extremt snabb första bedömning av en skada, det kan användas direkt på plats. Ultraljud har en väldigt hög upplösning, högre än exempelvis MR. Man kan direkt mäta flöde i olika strukturer, som nerv- ock kärlinväxt i senor med hjälp av en så kallad doppler. Ultraljud kan användas som genomlysning vid injektioner, som garanterar att dessa placeras rätt.

 

Vad är ultraljudsdiagnostik? 

Ultraljudsutrustningen består av en sond (munstycke) ansluten till ultraljudsmaskinen via en avancerad kabel. Det finns olika typer av sonder som utsöndrar olika frekvenser. En lågfrekvent sond ger tydligare bilder på djupare strukturer, medan en högupplöst sond ger tydligare bilder på ytligare strukturer.  

Ultraljudsmaskinen sänder en elektrisk ström till sonden som omvandlar den elektriska energin till mekanisk energi. Ljudvågor sänds ner i kroppens vävnad. När ljudvågorna stöter på motstånd på dess väg genom vävnaden sänds ljudvågorna tillbaka till sonden som omvandlar denna mekaniska energi till elektrisk energi. Desto kraftigare vävnad ljudvågorna stöter på, desto mer energi skickas tillbaka till sonden, en ljus bild skapas. Om energin stöter på lättgenomtränglig vävnad skickas ingen eller väldigt lite energi tillbaka till sonden, en mörk bild skapas. Mjukvaran i ultraljudsmaskinen tolkar denna energi och skapar en bild på en skärm.

Ultraljudsdiagnostik

 

Vad kan vi se vid ultraljudsdiagnostik? 

Muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik används framför allt för att titta på: 

 • Muskler 
 • Senor 
 • Ligament 
 • Ledkapslar 
 • Slemsäckar 
 • Broskytor 
 • Osteofyter 
 • Nerver 
 • Vätska 
 • Blod 
 • Kärl

 

Vad kan vi inte se vid ultraljudsdiagnostik? 

 • Då vi inte kan se igenom skelett är diagnostik av ryggraden svår. 
 • Djupa delar i knät som korsband är svåra att tolka. 
 • Ytliga delar av meniskerna i knät kan vi se men är svåra att bedöma skador på.

 

Ultraljudsdiagnostik med doppler: 

Vi har en ultraljudsmaskin med en så kallad doppler integrerad. Med doppler innebär att man mäter frekvensen av ljudvågorna som träffar ett visst föremål. Frekvensen ökar eller minskar i förhållande till om föremålet rör sig mot eller ifrån sonden. Vi kan på detta sätt exempelvis mäta om det finns aktivitet i en skadad sena. Till exempel nerv och kärlinväxt i senan, som kan behöva behandlas. 

Doppler vid ultraljudsdiagnostik

 

 

Välkommen att kontakta oss naprapater på City-Kliniken i Göteborg för att boka en ultraljudsundersökning.

031-130059

http://www.city-kliniken.com

 

För tillfället utför leg. Naprapat Jonatan Karlsson ultraljudsundersökningar på City-Kliniken i Göteborg.

Jonatan har examen i ultraljudsdiagnostik utfärdad av Hands on Sweden. http://www.hands-onsweden.se/

Ultraljudsdiagnostik

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Behandling av gravida

Under graviditeten kan man liksom tidigare drabbas av skador och överbelastning i muskler och leder. Det är dessutom vanligt att man på grund av den ökade belastningen och förändrade kroppshållningen blir tröttare i rygg och bäcken. Det kan vi hjälpa dig med. Vi använder oss av en gravidbänk som har plats för din gravidmage och byst, så att du kan ligga på magen utan problem. Det gör det lättare för dig att slappna av. Vi ger även råd och tips på vilken träning/motion som passar just dig.

Vi naprapater på kliniken har under många år behandlat gravida, nyblivna mammor och mammor som många år efter förlossning har besvär med sina ryggar.

STÄNG

Om stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling har använts sedan 1980-talet inom sjukvården för att spränga njursten. Inom idrotten har den använts sedan OS 1996.

Genom en applikator går stötvågor in mot vävnaden. Behandlingen ökar den metaboliska aktiviteten i vävnaden som gör att kroppens läkningssystem sätts igång.

Behandlingstillstånd som har goda resultat:

 

City-Klinikens stötvågsbehandling

Normalt behandlar vi 3 – 5 gånger med en veckas mellanrum, därefter görs en utvärdering tillsammans med naprapaten/sjukgymnasten. Om du har några frågor kan du maila eller ringa oss till kliniken. Vid tidsbeställning, uppge om du har en remiss från läkare. Behandlingen ingår i vanlig behandlingstaxa.

STÄNG

Om Naprapati

Naprapatin har en stark nordisk förankring och är sedan länge den klart dominerande grenen inom manuell medicin i Norden. I Sverige finns idag (2010) drygt 1000 legitimerade naprapater och i Finland finns knappt 100. I Norge växer naprapatin lavinartat och varje år utexamineras cirka 25 norska naprapater vid Naprapathögskolan i Stockholm. Även utanför Norden är naprapatin på stark frammarsch.

Naprapaten av idag har en mycket bred grund att stå på vad gäller såväl grundmedicinska och humanbiologiska kunskaper som kunskaper inom naprapatins karaktärsområde, den manuella medicinen, och de behandlingstekniker som omfattas inom detta.

Naprapaternas specialitet är att kombinera en hög kompetens inom ortopedisk medicin med mycket god kunskap om rörelseorganens specifika funktion. Detta innebär en stor bredd såväl vad gäller teoretiska kunskaper, vilket ger goda differentialdiagnostiska möjligheter, som rent kliniskt/praktiska kunskaper, vilket ger en mångfald av möjligheter att behandla patienter.

Naprapati kan beskrivas som Funktion och Mångfald

Verksamhetsområdet naprapati innefattar att förebygga, utreda och behandla funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelse- och stödjeorganen. Behandlingen sker genom att kombinera manipulations- och mobiliseringstekniker med muskeltöjning och massage i syfte att återställa funktionen i rörelse- och stödjeorganen.

Naprapatin präglas av ett helhetstänkande där behandlingen är kausalt inriktad, varför ovan nämnda manuella behandlingsmetoder ofta kompletteras med annan fysikalisk behandling och förebyggande eller rehabiliterande träning för att om möjligt undvika återfall.

Då den ovan nämnda kunskapen om rörelseorganens specifika funktion kombineras med goda kunskaper i biomekanik faller det sig naturligt att även ergonomi är ett område naprapater väl behärskar, vilket ytterligare förstärker möjligheterna till en helhetssyn samt medger behandling av de flesta patientkategorier med besvär och smärta från rörelseorganen.

 

Läs med om naprapati

Svenska Naprapatförbundet

Svensk Idrottsmedicin

Orthopaedic Medicine International

Fyss

STÄNG