Frozen shoulder – Ont i axeln

Har du, eller misstänker du att du har fått en frozen shoulder? Låt mig beskriva hur en frozen shoulder ofta yttrar sig, så hoppas jag att du får en tydligare bild av ditt besvär.

Har du, eller misstänker du att du har fått en frozen shoulder? Låt mig beskriva hur en frozen shoulder ofta yttrar sig, så hoppas jag att du får en tydligare bild av ditt besvär.

Frozen shoulder innebär att du får en gradvis ökad stelhet i ett förutbestämt mönster i din axel. Du får en måttlig inskränkt rörlighet när du lyfter din arm ut från kroppen. Än mer nedsatt rörelse får du då du vrider armen ut från kroppen. Mest rörelse kommer att finnas kvar då du lägger din underarm bakom ryggen, mot ländryggen.

Detta kan bero på en inflammatorisk process i ledens innerhinna, som utsöndrar ledvätska. Som därefter leder till en reaktion av axelns ledkapsel, utan inflammatoriska tecken. Axelns ledkapsel övergår helt enkelt från att vara elastisk, till att skrumpna lite grand och bli mer fast i formen.

Ont i axeln - Frozen shoulder

 

Varför får man frozen shoulder

Frozen shoulder kan uppkomma av olika fenomen. Exempelvis efter ett fall på din axel, eller då du har haft din arm stilla länge efter t.ex. en fraktur eller annan skada. Du kan även få en frozen shoulder utan anledning eller så kan det uppstå om du har rheumatoid artrit, en autoimmun sjukdom.

Frozen shoulder kan ibland benämnas som ”frusen axel” eller ”kapsulit”.

Om du får en frozen shoulder efter ett fall kan man dela upp förloppet i tre faser, dessa tar cirka ett år totalt.

  • Smärtsam fas: Direkt efter fallet får du en lätt värk som lugnar sig under två dagar. Några dagar efter detta återkommer värken och fortsätter så att göra under några månader. De första veckorna känns värken under aktivitet, och du kan sova på din axel. Efter hand kommer din axel att stelna litegrand, samt göra mer och mer ont. Du börjar få värk i vila, och värken kan stråla ner längs din arm till handleden. Det kommer att bli svårare och svårare, om inte omöjligt att ligga på din axel.
  • Stelnande fas: Efter ca fyra månader minskar smärtan lite lätt. Men stelheten finns kvar och har nu blivit ordentligt påtaglig. Den nattliga värken minskar och värken strålar förmodligen inte längre nedan armbågen. Denna period pågår under ytterligare fyra månader.
  • Upptiningsfas: Du börjar nu långsamt att återfå din rörlighet, om än sakta. Denna fas pågår under cirka fyra till sex månader.

Om du skulle få en frozen shoulder utan anledning tar det oftast dubbelt så lång tid i samtliga faser som jag har nämnt här ovan. Det är inte heller ovanligt att du får en frozen shoulder i din andra axel några år efter din första har läkt ut.

Behandling av frozen shoulder

Valet av behandling vid frozen shoulder ska alltid väljas efter varaktigheten av ditt tillstånd, samt efter hur kraftiga symtom du har. Man måste också räkna in behov, riskfaktorer och tolerans. Och naturligtvis utefter det naturliga förloppet, behandling sätts bara in om man misstänker att kunna ändra detta naturliga förlopp på ett positivt sätt.

Tillståndet bedöms av tre frågor:

  • Har du smärta nedanför armbågen?
  • Har du värk i vila?
  • Kan du ligga på den onda axeln?

Ju fler ja du svarar, ju mer irriterad är vävnaden i din axel.

Om tillståndet inte är allt för påtagligt kan man gå in med vissa specifika stretchmoment mot ledkapseln. Vid kraftig värk, samt smärta i vila är ledinjektioner att rekommendera om detta är möjligt.

 

Har du besvär med din axel?

Du är välkommen att kontakta oss naprapater på City-Kliniken i Göteborg, så hjälper vi dig att reda ut vad som skapar din smärta. Ring 031-130059, eller kontakta oss via https://city-kliniken.com

Du kan även läsa mer om inklämningssyndrom i axeln.