Stötvågsbehandling - En effektiv behandlingsmetod
15677
post-template-default,single,single-post,postid-15677,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Stötvågsbehandling – En effektiv behandlingsmetod

Stötvågsbehandling – En effektiv behandlingsmetod

Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling erbjuds av Naprapaterna på City-Kliniken i Göteborg. Boka tid för stötvågsbehandling genom att klicka på denna länk. 

Stötvågsbehandling Göteborg

Även en naprapat kan få ont. Jonatan behandlar Anders med stötvåg.

 

Vad är stötvågsbehandling 

Vi på City-Kliniken i Göteborg använder oss av något som kallas radiell stötvågsbehandling. Genom en applikator skapas energi av en kula som åker fram och tillbaka i ett rör inuti stötvågens handenhet. Handenheten styrs av tryckluft som skapas av en kompressor. Framtill på handenheten sitter en applikator. Varje gång kulan slår emot applikatorns membran skapas en tryckvåg som fortplantas ner i kroppens vävnad. Membranet placeras över ditt besvärsområde, över din skadade vävnad. 

Stötvågsbehandling Göteborg

Stötvåg Mp 200

 

Vilka effekter ger stötvågsbehandling 

Stötvågsbehandling kan i vissa fall vara ett alternativ till kortisoninjektioner.  

Stötvågsbehandling ökar näringstillförseln och triggar kroppens egna läkningsförmåga. En inflammation skapas, vilket är kroppens naturliga sätt att reparera skadad vävnad. 

Det finns även forskning som påvisar att stötvågsbehandling kan bryta ner inväxt av blodkärl och nervtrådar i senor. Nervtrådar och blodkärl som normalt sätt inte ska finnas i senan. Detta kallas neovaskularisering. En sena förbinder en muskel till sin infästning mot skelettet. 

Stötvågsbehandling har även visat sig kunnat bryta ner kalkinfällning i senor och slemsäckar. En slemsäck ökar friktionen mellan exempelvis en sena och dess underliggande ben. När kalket bryts ner av stötvågsbehandling transporteras kalket bort på naturlig väg. 

Vad behandlas med stötvågsbehandling 

Stötvågsbehandling Göteborg

Här behandlas en hälsporre med hjälp av stötvåg.

 

Några vanliga besvär vi på City-Kliniken i Göteborg behandlar är: 

  • Axelbesvär – Inklämningsyndrom, tendinoser i senfästen, kalkaxel. 
  • Armbågsbesvär – Tennisarmbåge och golfarmbåge. 
  • Höftbesvär – Kroniska slemsäcksbesvär, tendinoser i senfästen.  
  • Baksida lår – Tendinoser och bristningar i senfästen från hamstrings.  
  • Knä – Hopparknä, löparknä. 
  • Underben – Hälsenebesvär, tendinoser i hälsenan. Bristningar i vadens senor. 
  • Fot – Hälsporre, även kallat plantarfaciit, mortons neurom. 

Certifiering inom stötvågsbehandling 

Samtliga naprapater på City-Kliniken i Göteborg är certifierade inom stötvågsbehandling 

 

Hur ett besök ser ut då stötvågsbehandling används 

Ett besök hos oss på City-Kliniken börjar alltid med en grundlig genomgång av din sjukdomshistoria angående ditt besvär. Därefter utförs en undersökning av ditt besvärsområde. Efter detta har vi ställt en preliminär diagnos, och vet då om stötvågsbehandling kan passa för ditt besvär. 

Behandlingen omfattar vanligtvis 3000–5000 slag beroende på område och indikation. Vanligtvis krävs 3–6 behandlingar med 5–10 dagars mellanrum mellan varje stötvågsbehandling. Förbättring uppfattas ibland omedelbart men oftast efter 2–3 behandlingar. Eventuella biverkningar är en kortvarigt ökad smärta, rodnad, svullnad och möjligen ett blåmärke.  

 

Historik om stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling har använts inom sjukvården sedan 1980-talet. Då sprängdes den första njurstenen.  

Under 1990-talet har metoden vunnit mark inom så kallade besvär och skador i muskler och senor. Det är framför allt besvär med muskler och senor, som på senare tid alltmer har behandlats med stötvågsbehandling. 

Inom idrottsmedicinen användes stötvåg för första gången av den tyska olympiatruppen under OS 1996. 

Idag rekommenderas stötvågsbehandling inom ortopedisk medicin ofta före kortisoninjektioner och kirurgi, då effektiviteten är hög och biverkningarna få. Vävnaden tål belastning snabbare och idrottaren kortar ner viloperiod och tidskrävande återuppbyggnad/rehabilitering före tävlingsåtergång. 

 

 

Välkommen att ringa oss naprapater på City-Kliniken i Göteborg för tidsbokning: 031-130059.

Eller besök oss på www.city-kliniken.com

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Behandling av gravida

Under graviditeten kan man liksom tidigare drabbas av skador och överbelastning i muskler och leder. Det är dessutom vanligt att man på grund av den ökade belastningen och förändrade kroppshållningen blir tröttare i rygg och bäcken. Det kan vi hjälpa dig med. Vi använder oss av en gravidbänk som har plats för din gravidmage och byst, så att du kan ligga på magen utan problem. Det gör det lättare för dig att slappna av. Vi ger även råd och tips på vilken träning/motion som passar just dig.

Vi naprapater på kliniken har under många år behandlat gravida, nyblivna mammor och mammor som många år efter förlossning har besvär med sina ryggar.

STÄNG

Om stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling har använts sedan 1980-talet inom sjukvården för att spränga njursten. Inom idrotten har den använts sedan OS 1996.

Genom en applikator går stötvågor in mot vävnaden. Behandlingen ökar den metaboliska aktiviteten i vävnaden som gör att kroppens läkningssystem sätts igång.

Behandlingstillstånd som har goda resultat:

 

City-Klinikens stötvågsbehandling

Normalt behandlar vi 3 – 5 gånger med en veckas mellanrum, därefter görs en utvärdering tillsammans med naprapaten/sjukgymnasten. Om du har några frågor kan du maila eller ringa oss till kliniken. Vid tidsbeställning, uppge om du har en remiss från läkare. Behandlingen ingår i vanlig behandlingstaxa.

STÄNG

Om Naprapati

Naprapatin har en stark nordisk förankring och är sedan länge den klart dominerande grenen inom manuell medicin i Norden. I Sverige finns idag (2010) drygt 1000 legitimerade naprapater och i Finland finns knappt 100. I Norge växer naprapatin lavinartat och varje år utexamineras cirka 25 norska naprapater vid Naprapathögskolan i Stockholm. Även utanför Norden är naprapatin på stark frammarsch.

Naprapaten av idag har en mycket bred grund att stå på vad gäller såväl grundmedicinska och humanbiologiska kunskaper som kunskaper inom naprapatins karaktärsområde, den manuella medicinen, och de behandlingstekniker som omfattas inom detta.

Naprapaternas specialitet är att kombinera en hög kompetens inom ortopedisk medicin med mycket god kunskap om rörelseorganens specifika funktion. Detta innebär en stor bredd såväl vad gäller teoretiska kunskaper, vilket ger goda differentialdiagnostiska möjligheter, som rent kliniskt/praktiska kunskaper, vilket ger en mångfald av möjligheter att behandla patienter.

Naprapati kan beskrivas som Funktion och Mångfald

Verksamhetsområdet naprapati innefattar att förebygga, utreda och behandla funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelse- och stödjeorganen. Behandlingen sker genom att kombinera manipulations- och mobiliseringstekniker med muskeltöjning och massage i syfte att återställa funktionen i rörelse- och stödjeorganen.

Naprapatin präglas av ett helhetstänkande där behandlingen är kausalt inriktad, varför ovan nämnda manuella behandlingsmetoder ofta kompletteras med annan fysikalisk behandling och förebyggande eller rehabiliterande träning för att om möjligt undvika återfall.

Då den ovan nämnda kunskapen om rörelseorganens specifika funktion kombineras med goda kunskaper i biomekanik faller det sig naturligt att även ergonomi är ett område naprapater väl behärskar, vilket ytterligare förstärker möjligheterna till en helhetssyn samt medger behandling av de flesta patientkategorier med besvär och smärta från rörelseorganen.

 

Läs med om naprapati

Svenska Naprapatförbundet

Svensk Idrottsmedicin

Orthopaedic Medicine International

Fyss

STÄNG