Frozen shoulder - Ont i axeln - City-Kliniken
Har du, eller misstänker du att du har fått en frozen shoulder? Låt mig beskriva hur en frozen shoulder ofta yttrar sig, så hoppas jag att du får en tydligare bild av ditt besvär.
Frozen shoulder, ont i axeln, Naprapat Göteborg
15538
post-template-default,single,single-post,postid-15538,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Frozen shoulder – Ont i axeln

Frozen shoulder – Ont i axeln

 Frozen shoulder – Ont i axeln

 

Har du, eller misstänker du att du har fått en frozen shoulder? Låt mig beskriva hur en frozen shoulder ofta yttrar sig, så hoppas jag att du får en tydligare bild av ditt besvär.

Frozen shoulder innebär att du får en gradvis ökad stelhet i ett förutbestämt mönster i din axel. Du får en måttlig inskränkt rörlighet när du lyfter din arm ut från kroppen. Än mer nedsatt rörelse får du då du vrider armen ut från kroppen. Mest rörelse kommer att finnas kvar då du lägger din underarm bakom ryggen, mot ländryggen.

Detta kan bero på en inflammatorisk process i ledens innerhinna, som utsöndrar ledvätska. Som därefter leder till en reaktion av axelns ledkapsel, utan inflammatoriska tecken. Axelns ledkapsel övergår helt enkelt från att vara elastisk, till att skrumpna lite grand och bli mer fast i formen.

Ont i axeln - Frozen shoulder

 

Frozen shoulder kan uppkomma av olika fenomen. Exempelvis efter ett fall på din axel, eller då du har haft din arm stilla länge efter t.ex. en fraktur eller annan skada. Du kan även få en frozen shoulder utan anledning eller så kan det uppstå om du har rheumatoid artrit, en autoimmun sjukdom.

Frozen shoulder kan ibland benämnas som ”frusen axel” eller ”kapsulit”.

Om du får en frozen shoulder efter ett fall kan man dela upp förloppet i tre faser, dessa tar cirka ett år totalt.

  • Smärtsam fas: Direkt efter fallet får du en lätt värk som lugnar sig under två dagar. Några dagar efter detta återkommer värken och fortsätter så att göra under några månader. De första veckorna känns värken under aktivitet, och du kan sova på din axel. Efter hand kommer din axel att stelna litegrand, samt göra mer och mer ont. Du börjar få värk i vila, och värken kan stråla ner längs din arm till handleden. Det kommer att bli svårare och svårare, om inte omöjligt att ligga på din axel.
  • Stelnande fas: Efter ca fyra månader minskar smärtan lite lätt. Men stelheten finns kvar och har nu blivit ordentligt påtaglig. Den nattliga värken minskar och värken strålar förmodligen inte längre nedan armbågen. Denna period pågår under ytterligare fyra månader.
  • Upptiningsfas: Du börjar nu långsamt att återfå din rörlighet, om än sakta. Denna fas pågår under cirka fyra till sex månader.

Om du skulle få en frozen shoulder utan anledning tar det oftast dubbelt så lång tid i samtliga faser som jag har nämnt här ovan. Det är inte heller ovanligt att du får en frozen shoulder i din andra axel några år efter din första har läkt ut.

Valet av behandling vid frozen shoulder ska alltid väljas efter varaktigheten av ditt tillstånd, samt efter hur kraftiga symtom du har. Man måste också räkna in behov, riskfaktorer och tolerans. Och naturligtvis utefter det naturliga förloppet, behandling sätts bara in om man misstänker att kunna ändra detta naturliga förlopp på ett positivt sätt.

Tillståndet bedöms av tre frågor:

  • Har du smärta nedanför armbågen?
  • Har du värk i vila?
  • Kan du ligga på den onda axeln?

Ju fler ja du svarar, ju mer irriterad är vävnaden i din axel.

Om tillståndet inte är allt för påtagligt kan man gå in med vissa specifika stretchmoment mot ledkapseln. Vid kraftig värk, samt smärta i vila är ledinjektioner att rekommendera om detta är möjligt.

 

Har du besvär med din axel?

Du är välkommen att kontakta oss naprapater på City-Kliniken i Göteborg, så hjälper vi dig att reda ut vad som skapar din smärta. Ring 031-130059, eller kontakta oss via http://www.city-kliniken.com

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Behandling av gravida

Under graviditeten kan man liksom tidigare drabbas av skador och överbelastning i muskler och leder. Det är dessutom vanligt att man på grund av den ökade belastningen och förändrade kroppshållningen blir tröttare i rygg och bäcken. Det kan vi hjälpa dig med. Vi använder oss av en gravidbänk som har plats för din gravidmage och byst, så att du kan ligga på magen utan problem. Det gör det lättare för dig att slappna av. Vi ger även råd och tips på vilken träning/motion som passar just dig.

Vi naprapater på kliniken har under många år behandlat gravida, nyblivna mammor och mammor som många år efter förlossning har besvär med sina ryggar.

STÄNG

Om stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling har använts sedan 1980-talet inom sjukvården för att spränga njursten. Inom idrotten har den använts sedan OS 1996.

Genom en applikator går stötvågor in mot vävnaden. Behandlingen ökar den metaboliska aktiviteten i vävnaden som gör att kroppens läkningssystem sätts igång.

Behandlingstillstånd som har goda resultat:

 

City-Klinikens stötvågsbehandling

Normalt behandlar vi 3 – 5 gånger med en veckas mellanrum, därefter görs en utvärdering tillsammans med naprapaten/sjukgymnasten. Om du har några frågor kan du maila eller ringa oss till kliniken. Vid tidsbeställning, uppge om du har en remiss från läkare. Behandlingen ingår i vanlig behandlingstaxa.

STÄNG

Om Naprapati

Naprapatin har en stark nordisk förankring och är sedan länge den klart dominerande grenen inom manuell medicin i Norden. I Sverige finns idag (2010) drygt 1000 legitimerade naprapater och i Finland finns knappt 100. I Norge växer naprapatin lavinartat och varje år utexamineras cirka 25 norska naprapater vid Naprapathögskolan i Stockholm. Även utanför Norden är naprapatin på stark frammarsch.

Naprapaten av idag har en mycket bred grund att stå på vad gäller såväl grundmedicinska och humanbiologiska kunskaper som kunskaper inom naprapatins karaktärsområde, den manuella medicinen, och de behandlingstekniker som omfattas inom detta.

Naprapaternas specialitet är att kombinera en hög kompetens inom ortopedisk medicin med mycket god kunskap om rörelseorganens specifika funktion. Detta innebär en stor bredd såväl vad gäller teoretiska kunskaper, vilket ger goda differentialdiagnostiska möjligheter, som rent kliniskt/praktiska kunskaper, vilket ger en mångfald av möjligheter att behandla patienter.

Naprapati kan beskrivas som Funktion och Mångfald

Verksamhetsområdet naprapati innefattar att förebygga, utreda och behandla funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelse- och stödjeorganen. Behandlingen sker genom att kombinera manipulations- och mobiliseringstekniker med muskeltöjning och massage i syfte att återställa funktionen i rörelse- och stödjeorganen.

Naprapatin präglas av ett helhetstänkande där behandlingen är kausalt inriktad, varför ovan nämnda manuella behandlingsmetoder ofta kompletteras med annan fysikalisk behandling och förebyggande eller rehabiliterande träning för att om möjligt undvika återfall.

Då den ovan nämnda kunskapen om rörelseorganens specifika funktion kombineras med goda kunskaper i biomekanik faller det sig naturligt att även ergonomi är ett område naprapater väl behärskar, vilket ytterligare förstärker möjligheterna till en helhetssyn samt medger behandling av de flesta patientkategorier med besvär och smärta från rörelseorganen.

 

Läs med om naprapati

Svenska Naprapatförbundet

Svensk Idrottsmedicin

Orthopaedic Medicine International

Fyss

STÄNG