Kiropraktor eller Naprapat - City-Kliniken Göteborg
15645
post-template-default,single,single-post,postid-15645,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Kiropraktor eller Naprapat

Naprapat eller kiropraktor

Kiropraktor eller Naprapat

Naprapat eller Kiropraktor

”Det handlar inte om man är en naprapat eller en kiropraktor, det handlar om hur man har valt att jobba.” Så här brukar jag inleda förklaringen när jag får frågan vad som är skillnaden mellan en naprapat och en kiropraktor.

Vad är skillnaden mellan en naprapat och en kiropraktor?

Oavsett om man är naprapat eller kiropraktor kan man ha valt att jobba likt det ena eller det andra. Det som skiljer sig mest är grunderna, uppkomsten av kiropraktiken och naprapatin. Dessa uppkom för över 100 år sedan. Jag kommer att berätta mer om detta längre fram. Under årtionden som har gått kan man säga att naprapatin och kiropraktiken har smält ihop med varandra mer och mer. Det finns naprapater som jobbar mer likt kiropraktorer, och det finns kiropraktorer som jobbar mer likt naprapater. Man kan också ha valt olika vidareutbildningar, vilket gör att man ser lite olika på olika typer av besvär.

Den vanligaste skillnaden som jag brukar höra i olika beskrivningar är att kiropraktorer liknas vid kotknackare. Mycket knak och brak, och fort går det. En naprapat liknas mer som ett mellanting mellan en fysioterapeut (sjukgymnast), och en kiropraktor. Fler mjukare behandlingsformer, något mindre knak, och något mer arbetande med muskulaturen som med exempelvis massage.

När ska man välja en naprapat och när ska man välja en kiropraktor?

Idag kan vi inte säga exakt vad vissa rygg- eller nackproblem beror på. Vi kan inte heller säga exakt hur vi botar dessa då det saknas forskning in i minsta detalj på olika åkommor. Och med tanke på att naprapaters och kiropraktorers arbetssätt ibland smälter samman är det omöjligt att tala om vem just du är anpassad för. Ibland är det även svårt att innan vi har träffat dig bedöma om det är en naprapat, fysioterapeut eller läkare du först bör träffa.

Naprapat, Kiropraktor

Vi berättar skillnaden mellan en naprapat och en kiropraktor

Jag kan däremot berätta hur vi naprapater på City-Kliniken i Göteborg arbetar. När du besöker oss kommer vi att grundligt prata om dina besvär, allt för att få en uppfattning om vad dessa kan bero på. Därefter kommer vi att utföra en noggrann undersökning av ditt besvärsområde. Efter detta bör vi ha kunnat ställa en preliminär diagnos. Beroende på diagnos så vet vi om vi kan jobba med ditt besvär eller om en annan terapeut bör hjälpa dig. Vårt breda nätverk av olika terapeuter är något vi på City-Kliniken i Göteborg är extra stolta över. Detta för att du ska få den bästa hjälpen just du behöver. City-Kliniken ingår i nätverket LAF, som står för Livskvalitet inom arbete och fritid. Vi samarbetar med en rad andra specialister inom sjukvården. Bland annat läkare, psykoterapeut, fysioterapeut, ortopedingenjör, dietist, tandläkare och optiker. Genom att arbeta på detta sätt behöver du inte fundera över vilken terapeut du ska söka i första hand. Vi hjälper dig att hamna rätt!

 

Den stora skillnaden mellan en naprapat och  en kiropraktor visar sig i början av naprapatins grundande:

“Oakley Smith (naprapatins grundare) hade under hela sin verksamhet varit intresserad av att söka orsaken till de besvär hans patienter hade. Smith var från början kiropraktor och han strävade efter att bevisa subluxationsteorins riktighet genom att uppfinna flera instrument för att påvisa hur kotor delvis kunde hoppa ur led. Under dessa studier blev Smith kritisk till Palmers (kiropraktikens grundare) subluxationsteori, då Smith med sin forskning snarare påvisade att kotor inte alls kunde hoppa ur led på det sätt som tidigare beskrivits. Smith började då söka andra orsaker till besvär och inledde forskning med sådan inriktning på allvar under 1905.”

Text hämtad från: http://naprapathogskolan.se/naprapati/naprapatins-historia/

 

Den stora skillnaden mellan naprapater och kiropraktorer från början var att kiropraktorer jobbade efter teorin att kotor hoppade ur led. Naprapatins grundare Oakley Smith kom fram till att så inte var fallet och utvecklade andra teorier och behandlingsmetoder. Idag vet vi helt säkert att subluxationsteorin (att kotor hoppar ur led), inte existerar. Varpå naprapater inte jobbar utefter denna teori.

 

Välkommen att ringa oss naprapater på City-Kliniken i Göteborg för tidsbokning: 031-130059.

Eller besök oss på www.city-kliniken.com

Här kan ni läsa om en teori om varför ryggvärk uppstår: http://city-kliniken.com/ont-i-ryggen-en-teori-om-varfor-smarta-uppstar

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Behandling av gravida

Under graviditeten kan man liksom tidigare drabbas av skador och överbelastning i muskler och leder. Det är dessutom vanligt att man på grund av den ökade belastningen och förändrade kroppshållningen blir tröttare i rygg och bäcken. Det kan vi hjälpa dig med. Vi använder oss av en gravidbänk som har plats för din gravidmage och byst, så att du kan ligga på magen utan problem. Det gör det lättare för dig att slappna av. Vi ger även råd och tips på vilken träning/motion som passar just dig.

Vi naprapater på kliniken har under många år behandlat gravida, nyblivna mammor och mammor som många år efter förlossning har besvär med sina ryggar.

STÄNG

Om stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling har använts sedan 1980-talet inom sjukvården för att spränga njursten. Inom idrotten har den använts sedan OS 1996.

Genom en applikator går stötvågor in mot vävnaden. Behandlingen ökar den metaboliska aktiviteten i vävnaden som gör att kroppens läkningssystem sätts igång.

Behandlingstillstånd som har goda resultat:

 

City-Klinikens stötvågsbehandling

Normalt behandlar vi 3 – 5 gånger med en veckas mellanrum, därefter görs en utvärdering tillsammans med naprapaten/sjukgymnasten. Om du har några frågor kan du maila eller ringa oss till kliniken. Vid tidsbeställning, uppge om du har en remiss från läkare. Behandlingen ingår i vanlig behandlingstaxa.

STÄNG

Om Naprapati

Naprapatin har en stark nordisk förankring och är sedan länge den klart dominerande grenen inom manuell medicin i Norden. I Sverige finns idag (2010) drygt 1000 legitimerade naprapater och i Finland finns knappt 100. I Norge växer naprapatin lavinartat och varje år utexamineras cirka 25 norska naprapater vid Naprapathögskolan i Stockholm. Även utanför Norden är naprapatin på stark frammarsch.

Naprapaten av idag har en mycket bred grund att stå på vad gäller såväl grundmedicinska och humanbiologiska kunskaper som kunskaper inom naprapatins karaktärsområde, den manuella medicinen, och de behandlingstekniker som omfattas inom detta.

Naprapaternas specialitet är att kombinera en hög kompetens inom ortopedisk medicin med mycket god kunskap om rörelseorganens specifika funktion. Detta innebär en stor bredd såväl vad gäller teoretiska kunskaper, vilket ger goda differentialdiagnostiska möjligheter, som rent kliniskt/praktiska kunskaper, vilket ger en mångfald av möjligheter att behandla patienter.

Naprapati kan beskrivas som Funktion och Mångfald

Verksamhetsområdet naprapati innefattar att förebygga, utreda och behandla funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelse- och stödjeorganen. Behandlingen sker genom att kombinera manipulations- och mobiliseringstekniker med muskeltöjning och massage i syfte att återställa funktionen i rörelse- och stödjeorganen.

Naprapatin präglas av ett helhetstänkande där behandlingen är kausalt inriktad, varför ovan nämnda manuella behandlingsmetoder ofta kompletteras med annan fysikalisk behandling och förebyggande eller rehabiliterande träning för att om möjligt undvika återfall.

Då den ovan nämnda kunskapen om rörelseorganens specifika funktion kombineras med goda kunskaper i biomekanik faller det sig naturligt att även ergonomi är ett område naprapater väl behärskar, vilket ytterligare förstärker möjligheterna till en helhetssyn samt medger behandling av de flesta patientkategorier med besvär och smärta från rörelseorganen.

 

Läs med om naprapati

Svenska Naprapatförbundet

Svensk Idrottsmedicin

Orthopaedic Medicine International

Fyss

STÄNG